POLY TROLLEY SL35-50

111 sekund bardzo wydajnej piany CAF

Gdy liczy się każda sekunda, przenośny system CAFS jest idealnym rozwiązaniem. W praktyce, POLY TROLLEY SL35-50 imponuje przede wszystkim wydajnym wyposażeniem CAFS, a także wyjątkową funkcjonalnością, a w połączeniu z wieloma dostępnymi opcjami może być również dostosowany do specyficznych wymagań użytkownika.

Cechy szczególne

 • Wydajny sprzęt gaśniczy CAFS
 • Unikalna funkcjonalność
 • Liczne dostępne opcje

Niezależny system

Działa całkowicie niezależnie od zewnętrznych źródeł energii (silnika czy jednostki napędowej) i systemów technicznych (pompy odśrodkowej, systemu dozowania środka pianotwórczego czy kompresora) i dlatego jest zawsze niezawodny i stale gotowy do działania.

Uruchamianie przyjazne dla użytkownika

Łatwy i szybki start poprzez odkręcenie zaworu butli sprężonego powietrza i uruchomienie dyszy CAFS.

Szeroka gama zastosowań

Nadaje się do bezpośredniego gaszenia pożarów materiałów stałych i płynnych, a także do ochrony prewencyjnej obiektów zagrożonych pożarem poprzez zastosowanie piany CAF.

Łatwy w użyciu

Prosty sposób gaszenia, która oszczędza środek gaśniczy dzięki przywieraniu piany CAF do palącego się obiektu i odparowania z wciąż gorącej powierzchni.

Duży promień działania

Duża bezpieczna odległość między użytkownikiem a płonącym obiektem oraz walka z pożarami w niedostępnych obszarach dzięki doskonałym zasięgom rzutu piany CAF.

Doskonała skuteczność gaśnicza

 • Szybki efekt gaśniczy, jak również doskonałe zabezpieczenie przed spalaniem dzięki dokładnemu i wysoce wydajnemu sposobowi działania piany CAF.
 • Minimalne szkody od ognia poprzez natychmiastowe tłumienie płomieni, jak również niskie uszkodzenia od wody dzięki całkowitemu odparowaniu wody zawartej w pianie CAF.
 • Duża pojemność środka gaśniczego z równą objętością wody dzięki aktywnej ekspansji piany.

Użytkowanie

 • Może być obsługiwany wraz z przyjaznymi dla środowiska, wolnymi od fluoru środkami pianotwórczymi, dzięki odseparowaniu środka od wody we wkładzie ze środkiem pianotwórczym.
 • Szczególnie łatwy do naprawy dzięki wymianie butli na sprężone powietrze i oddzielne napełnianie zbiornika środka gaśniczego czystą wodą, jak również oddzielny wkład ze środkiem pianotwórczym, bez konieczności uwzględniania stężenia dozowania.
 • Niezwykle niskie koszty utrzymania dzięki przechowywaniu środka pianotwórczego oddzielonego od wody w osobnym wkładzie, co pozwala na dłuższe okresy użytkowania środków pianotwórczych w porównaniu z gotowymi do użycia mieszaninami woda-środek

Opcje

 • Zawory zwrotne
 • Pokrywa ochronna zaworu
 • Platforma do mocowania
 • Osłona chroniąca

Zawory zwrotne do transportu poziomego

Dzięki opcjonalnym zaworom zwrotnym POLY TROLLEYSL35-50 może być transportowany w pozycji poziomej bez przepływu środka gaśniczego (znajdującego się w zbiorniku środka gaśniczego) do przewodów doprowadzających sprężone powietrze.

Absatz drucken

Valve protection cap for the compressed air bottle

Opcjonalna osłona zabezpieczająca zawór pozwala szybko sprawdzić stan napełnienia butli sprężonego powietrza,a tym samym gotowość POLY TROLLEY SL35-50.

Absatz drucken

Platforma do mocowania

Dzięki opcjonalnemu mocowaniu na platformie, POLY TROLLEY SL35-50 może być umiejscowiony i zabezpieczony, do momentu gdy będzie potrzebny. Jest to idealne rozwiązanie, gdy znajduje się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Absatz drucken

Osłona zabezpieczająca przed brudem i zanieczyszczeniami

Dzięki opcjonalnej osłonie chroniącej przed brudem i warunkami atmosferycznymi POLY TROLLEY SL35-50 można zabezpieczyć przed wilgocią i zanieczyszczeniami. To idealne rozwiązanie, gdy sprzęt znajduje się w zanieczyszczonym terenie lub na zewnątrz.

Absatz drucken
APERÇU