POLY PORTEX SL10

Niezależny system

Działa całkowicie niezależnie od zewnętrznych źródeł energii (silnika czy jednostki napędowej) i systemów technicznych (pompy odśrodkowej, systemu dozowania środka pianotwórczego czy kompresora) i dlatego jest zawsze niezawodny i stale gotowy do działania.

APERÇU