Systemy CAFS

Mocne. Proste. Bezpieczne.

Systemy do podawania piany sprężonej Rosenbauer są systemami gaśniczymi uniwersalnego zastosowania, dzięki wydajnemu agregatowi CAFS, łatwości użycia i bezpiecznemu działaniu.

Dzięki zróżnicowanej palecie produktów, zarówno miejskie, lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, jak i ciężkie samochody strażackie, mogą być wyposażone w odpowiednie rozwiązanie.

Cechy charakterystyczne

  • Wydajny sprzęt gaśniczy CAFS
  • Łatwość w użyciu
  • Bezpieczne stosowanie

RFC CAFS Cube S

Mobilny system podawania piany sprężonej

mehr

COMPACT CAFS 200-1200

Do uniwersalnego zastosowania

mehr

FLASH CAFS 100-400

Rosenbauer CAFS

Dla działek gaśniczych

mehr

RFC CAFS Cube

Mobilny system podawania piany sprężonej

mehr

CONTI CAFS 400-2400

CAFS Schaumerzeugung für die Feuerwehr - Rosenbauer

Do uniwersalnego zastosowania

mehr

SKY CAFS

Geräte zur Schaumerzeugung (CAFS) Feuerwehr - Rosenbauer

Do pożarów zlokalizowanych wysoko.

mehr

Wydajny sprzęt gaśniczy CAFS

CAFS to skrót od Compressed Air Foam System (System gaszenia pianą sprężoną). Dozuje wysokiej jakości pianę sprężoną (CAF) i służy do gaszenia pożarów materiałów stałych i cieczy. Do wytwarzania CAF potrzebne są te same trzy składniki (woda, środek pianotwórczy i powietrze), jak przy wytwarzaniu konwencjonalnej piany gaśniczej. Istotna różnica polega na aktywnym napowietrzaniu mieszanki wody i środka pianotwórczego przez dozowanie sprężonego powietrza, a nie pasywnie, w prądownicy, jak ma to miejsce przy w tradycyjnym układzie. Dzięki zastosowaniu aktywnego napowietrzania, piana CAF ma bardziej jednorodną strukturę, jak również doskonały zasięg rzutu w porównaniu z konwencjonalną pianą gaśniczą.

  • Doskonały zasięg rzutu oraz znakomita wysokość rzutu dzięki zwiększonej wartości energetycznej piany CAF.
  • Wyjątkowo dobra przyczepność piany CAF do gładkich i pionowych powierzchni, jak również pierwszorzędna stabilność piany dzięki drobnej i jednorodnej strukturze.

Podczas dozowanie piany pojedyncza kropla wody jest rozprowadzana na wielu jej pęcherzykach, co powoduje większą powierzchnię absorpcji ciepła. Ponadto piana CAF przykleja się do łatwopalnego materiału dzięki swojej jednorodnej strukturze, co dodatkowo umożliwia ciągłą absorpcję ciepła. W rezultacie duża część wody związanej w CAF jest w stanie odparować, zapewniając w ten sposób maksymalne chłodzenie w miejscu pożaru. Tlen jest wypierany z łatwopalnego materiału przez odparowanie wody. Piana CAF jednocześnie tworzy warstwę oddzielającą materiał łatwopalny od dopływu tlenu. W ten sposób dopływ tlenu do źródła ognia zostaje przerwany w najlepszy możliwy sposób. Ze względu na wysoką energię kinetyczną piany CAF i redukcję napięcia powierzchniowego dzięki właściwościom środka pianotwórczego, woda może wnikać głębiej w materiał łatwopalny.