HD FIXMIX

Automatyczny system mieszania piany 

Proporcjonalne dozowanie dla pomp serii NH

Wysokociśnieniowy system dozowania HP FIXMIX umożliwia dozowanie w fazie wysokiego ciśnienia w pompach serii NH. Ten system działa w sposób czysto mechaniczny. Dlatego możliwe jest również działanie po stronie normalnego ciśnienia z wodą i wytwarzanie piany w tym samym czasie po stronie wysokiego ciśnienia. Po stronie wysokiego ciśnienia można wybrać jedną ustaloną wstępnie nastawioną szybkość dozowania.

Cechy szczególne

  • Najlepsza integracja z pompą NH
  • Bardzo dobre właściwości piany gaśniczej od wysokiego ciśnienia
  • Równoczesne podawanie wody po stronie normalnego ciśnienia i piany po stornie wysokiego ciśnienia
  • Prosta obsługa i konstrukcja

Funkcja

Przepływ wody przez linię łączącą do strony wysokiego ciśnienia podnosi stożek wody, co z kolei podnosi stożek spieniający. Poprzez wodę napędową, która jest podawana z powrotem od strony wysokiego ciśnienia do normalnej strony tłocznej pompy, środek pianotwórczy jest dodawany przez otwór między stożkiem a stożkowym gniazdem i mieszany z wodą z pompy wysokociśnieniowej. Możliwe jest określenie jednego stężenia środka pianotwórczego

Dane techniczne

  • System dozowania "wokół pompy" dla storny wysokiego ciśnienia pompy NH
  • W pełni zautomatyzowany, sterowany mechanicznie system stożków dozujących
  • Zakres pomiaru wody od 90 do 400 l/min
  • Jedna stężenie dozowania środka pianotwóczego (wybierz od 0,5%, 1%, 3% i 6%)
  • zasilanie w środek pianotwórczy ze zbiornika pojazdu lub ze zbiornika zewnętrznego
APERÇU