RM130

Działko 

Elektronicznie sterowane działko

Działko gaśnicze RM130 to produkt numer jeden rodziny produktów Rosenbauer. Dzięki maksymalnej wydajności 13000 l/min, jest również dobrze dostosowane do najwyższych wymagań przemysłowych straży pożarnych, a także spełnia najwyższe wymagania dotyczące straży lotniskowych.

Cechy szczególne

 • Wysoka wydajność
 • Przydatność dla różnych środków gaśniczych
 • Doskonały zasięg rzutu
 • Najwyższa jakość piany

Wysoka wydajność

 • Do 13 000 l/min przy 10 barach wody lub mieszaniny wodnopianowej
 • Do 60 kg/s jako działko proszkowe

   

Przydatność dla różnych środków gaśniczych

 • Woda
 • Mieszanina wodno-pianowa (niepienista)
 • CAFS
 • piana, z nasadą pianową (napowietrzanie)
 • Proszek
 • Połączenie wody i proszku (dysza ChemCore)

Doskonały zasięg rzutu

 • > 120 m dla wody
 • > 90 m dla piany (z nasadą pianową), w zależności od koncentratu środka pianotwórczego i potrzebnej jakości piany

Prosta i intuicyjna kontrola

STEROWANIE JEDNĄ RĘKĄ: wszystkie funkcje działka mogą być sterowane bezpośrednio przez joystick / uchwyt sterujący.

PROPORCJONALNA KONTROLA SZYBKOŚCI RUCHU: odchylenie joysticka odpowiada szybkości ruchu działka.

STEROWANIE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM: pozycja uchwytu sterującego odpowiada pozycji działka, nie jest wymagany kontakt wzrokowy z działkiem. Programowalna pozycja spoczynkowa/transportowa i ataku działka

Funkcja automatycznej oscylacji

Umożliwia w pełni automatyczną pracę działka Działko porusza się wzdłuż prostokąta, którego rozmiar i położenie jest dowolnie definiowane.

Opcje

 • Dysza ChemCore
 • Operowanie działkiem
 • Dysza dla łączonego strumienia wody-/proszku,
 • W pełni zintegrowana z działkiem
 • Zachowana funkcja regulacji strumienia
 • Zachowana funkcja regulacji strumienia
 • Maksymalna wydajność dla wody to 13000l/min przy 10 barach
 • Maksymalna ilość proszku do 20kg/s
Absatz drucken
 • Obsługa odpowiadająca LCS 2.0
 • Wskaźniki poziomu ciśnienia i poziomu napełnienia zbiornika za pośrednictwem wyświetlacza
 • Regulacja ciśnienia za pomocą potencjometru
 • Dodatkowe funkcje za pomocą przycisków
Absatz drucken
APERÇU