CAFS MOBILE

Idealny dodatek do prowadzenia działań gaśniczych.

Jeśli istniejący pojazd ratowniczo-gaśniczyy z autopompą i instalacją wodno-pianową ma zostać uzupełniony o system CAFS, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest CAFS MOBILE.

Cechy szczególne

 • Wydajny sprzęt gaśniczy CAFS
 • Łatwość w użyciu
 • Bezpieczne stosowanie

Nieskomplikowane doposażenie

 • Łatwa modernizacja dzięki niezależności od zewnętrznych źródeł zasilania (silnik lub jednostka napędowa) i systemów technicznych (pompa, system dozowania piany lub sprężarka) oraz ze względu na małe zapotrzebowanie na przestrzeń.

Łatwość w użytkowaniu

 • Szybkie i łatwe przygotowanie do pracy poprzez połączenie węży, odkręcenie zaworu butli sprężonego powietrza i otwarcie zaworów
 • Ręczna regulacja stosunku dozowania między mokrą i suchą pianą CAF

Szeroka gama zastosowań

 • Nadaje się do bezpośredniego gaszenia pożarów materiałów stałych i cieczy, a także do prewencyjnej ochrony obiektów zagrożonych pożarem poprzez zastosowanie piany CAF.

Łatwy w użyciu

 • Prosta taktyka gaszenia, która oszczędza środek gaśniczy dzięki efektowi przyklejenia się piany CAF do materiału łatwopalnego i odparowania środka gaśniczego na gorącej powierzchni.

Duży promień działania

 • Doskonała zasięg i wysokość rzutu dzięki wężom wypełnionym pianą CAF
 • Duża, bezpieczna odległość między operatorem a palącymi się obiektami oraz działania gaśnicze w trudno dostępnych obszarach dzięki doskonałym zasięgom rzutu i wysokości rzutu piany CAF.
 • Najwyższa mobilność prądownika dzięki wyjątkowo niskiej wadze węży z pianą CAF

Doskonała skuteczność gaśnicza

 • Szybki efekt gaśniczy, jak również doskonałe zabezpieczenie przed nawrotem palenia dzięki dużemu i wysokosprawnemu działaniu piany CAF
 • Minimalne szkody od ognia poprzez natychmiastowe tłumienie płomieni, jak również niskie uszkodzenia od wody dzięki całkowitemu odparowaniu wody zawartej w pianie CAF.
 • Większa wydajność środka gaśniczego przy tym samym wydatku wody dzięki aktywnej ekspansji piany.

Łatwa obsługa

 • Przyjazne dla użytkownika uzupełnianie poprzez napełnienie butli sprężonego powietrza przez zewnętrzne złącze
APERÇU