STINGER

HRET 

Skuteczne działania gaśnicze

STINGER to opracowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod technologicznych wysięgnik gaśniczy HRET (High Reach Extendable Turret) o dużym zasięgu i szerokim zakresie ruchu. Pozwala na szybkie, precyzyjne pozycjonowanie i imponuje doskonałą skutecznością gaszenia. Połączone obszary ruchu działek gaśniczych i kompletnie nowego typu lancy do przebijania poszycia obejmują wszystkie niezbędne pozycje prowadzenia działań w natarciu.

Cechy charakterystyczne

 • Automatyczne i szybkie ustawienie poprzez programowalne pozycje
 • Duży zasięg
 • Szeroki zakres ruchu
 • Doskonała skuteczność gaśnicza

Zaprogramowane pozycje wysięgnika STINGER

 • HRET może obracać się w sumie o 60 ° (30 ° w lewo i w prawo)
 • Za naciśnięciem jednego przycisku, 3 wstępnie ustawione pozycje mogą być inicjowane automatycznie i szybko
 • Zwalniając przycisk można łatwo ustawić pośrednie pozycje
 • Za naciśnięciem przycisku STOW STINGER automatycznie powraca do pozycji wyjściowej

Doskonała skuteczność gaśnicza

Działko Rosenbauer RM65

 • Wydajność działka wynosząca 6000 l/min w pozycji spoczynkowej, odpowiada wydajności konwencjonalnych działek gaśniczych Rosenbauer z identycznym zasięgiem ok. 90 m.
 • W każdej podniesionej pozycji - do 16,5 m wysokości - można uzyskać wydajność 3 800 l/min i osiągnąć zasięg rzucania do 85 m.
 • Działko RM65ma, zarówno w pionie, jak i w poziomie, całkowity zakres obrotu 180° i umożliwia ciągłą regulację rodzajów strumienia od zwartego po rozproszony.
 • Dzięki zintegrowanej regulacji przepływu można wybierać między pełną a połowiczną wydajnością.
 • Opcja:Działko Rosenbauer z opcją ChemCore umożliwia scentralizowaną wydajność do 15 kg/s proszku gaśniczego.
  Proszek zawarty w strumieniu wody osiąga większy zasięg rzutu.

Lanca przebijająca

Skuteczne działania wewnętrzne

Lanca do przebijania kadłubów produkcji Rosenbauera dostarcza wodę tam, gdzie jest potrzebna. Wyposażona we własny napęd i mechanizm wyzwalający, jest hydraulicznie ustawiana i przesuwana do przodu. Pozwala to na dokładne pozycjonowanie pod dowolnym kątem:

 • Obszar obrotu w pionie obejmuje łącznie 180°
 • Precyzyjne umieszczenie lancy przebijającej za pomocą czujnika dokowania.
 • Z łatwością przebija materiały kompozytowe stosowane w najnowszych typach samolotów.
 • Wydajność gaszenia wynosi 1000 l/min.

Połączone obszary ruchów wysięgnika i lancy obejmują duży zakres pozycji, a wszystko to przy kompaktowej długości.

Wszystko w zasięgu wzroku

Schowek na kamery znajduje się na działku gaśniczym – opcje wyboru między kamerą kolorową i / lub kamerą termowizyjną. Alternatywnie kamera kolorowa może być zamontowana na lancy przebijającej.<br/> <br/>Centralny wyświetlacz w kabinie umożliwia indywidualne sterowanie dwoma kamerami i pokazuje pożądany obraz w wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu zapewnione jest precyzyjne pozycjonowanie ramienia.

Ergonomiczna obsługa jedną ręką

 • Ze względów bezpieczeństwa, przyciski do kontroli zaprogramowanych pozycji i aktywacji narzędzi do przebijania są rozmieszczone osobno.
 • Aktualne warunki pracy (ciśnienie wody lub mieszaniny wodno-pianowej i ilość środka gaśniczego w zbiorniku) są pokazane na wyświetlaczu centralnym.

STINGER dla przemysłowych pojazdów gaśniczych

Walka z pożarami w zakładach przemysłowych

Skuteczność gaszenia pożaru można znacznie poprawić poprzez zmianę usytuowania stanowiska gaśniczego. Sterowanie STINGEREM z bezpiecznej odległości przez radio pozwala na najlepsze rozpoznanie sytuacji i precyzyjne zastosowanie środka gaśniczego.

 • STINGER ma możliwość nieograniczonego obrotu o 360° wprzemysłowych samochodach ratowniczo-gaśniczych.
 • Pełna wydajność działka to 6000 l/min w pozycji złożonej ramienia bez podpór.
 • Dwie hydrauliczne podpory gwarantują stabilność pracy działka przy wydajności 4500 l/min w każdej pozycji ramienia.
 • Opcja: działko do centralnego podawania proszku do strumienia gaśniczego.