Pakiety serwisowe

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Każda jednostka straży pożarnej ma unikalne wymagania. Aby je skutecznie spełnić, Rosenbauer opracował modułową strukturę swoich usług idealnie dostosowanych do odpowiednich potrzeb. Dzięki temu pojazdy i sprzęt mogą być serwisowane i utrzymywane na najwyższym poziomie i terminowo.

Cechy charakterystyczne

  • Wiedza serwisowa z oryginalną technologią Rosenbauer
  • Kompetentni mechanicy
  • Nowoczesna infrastruktura warsztatu
  • Sieć partnerów serwisowych na całym świecie

Modułowe pakiety serwisowe dla zwiększenia bezpieczeństwa

W ramach pakietów serwisowych Inspection BASIC, Service PLUS, Service PRO i Service ALL-IN pracownicy Rosenbauer zapewniają sprawne wykonanie prac serwisowych i naprawczych. Dokładny zakres każdego pakietu jest określany według wytycznych firmy Rosenbauer i wszelkich dodatkowych wymagań klienta.

Inspection BASIC – przegląd techniczny wyposażenia i sprzętu

RegularRegularne przeglądy techniczne są podstawowym wymogiem zachowania ważności i niezawodności sprzętu i wyposażenie. Opcjonalnie, można rozszerzyć pakiety Inspection BASIC o Safety CHECK. Przeglądy można również przeprowadzić na miejscu, co obniża koszty podróży i zakwaterowania dla klienta. 

Service PLUS - niezawodna konserwacja

Service PLUS przenosi konserwację na wyższy poziom. Części serwisowe są wymieniane w odpowiednim czasie. Service PLUS obejmuje usługi z pakietu Inspection BASIC plus czynności konserwacyjne zalecane przez producenta. Przegląd i serwisowanie można rozszerzyć o pakiet Safety CHECK. Po wykonaniu serwisu, klient otrzymuje pełne sprawozdanie z badań.

Service PRO - kompleksowy serwis

Technologia i oprogramowanie rozwijają się w szybkim tempie. Oczekiwania i wymagania szybko się zmieniają. Dzięki usłudze Service PRO jesteś zawsze na bieżąco. Wybierając ten pakiet masz pewność, że Rosenbauer zajmie się konserwacją i kalibracją sprzętu, wykona uzgodnione naprawy, przeprowadzi niezbędne aktualizacje oprogramowania i szkolenia w zakresie jego prawidłowego użytkowania.

Service ALL-IN – całoroczny pełny serwis dla wygody klienta

Service ALL-IN zapewnia kompleksowy serwis z jednego źródła. W ramach tego pakietu przewidywane są potrzeby klienta, a świadczenia wszelkie usługi dostosowane są indywidulanie do jego floty, posiadanego sprzętu i wymagań. Usługi okreeślane sa na bieżąco. Na przykład w przypadku defektu materiałowego i potrzeby niezwłocznej naprawy, wszystkie części zużywające się i zamienne są ujęte w umowie serwisowej.