MT Industrial

Modular Technology 

Indywidualne dostosowanie do najbardziej wymagających potrzeb

Pojazdami serii Modular Technology sprostają każdemu wyzwaniu. Modułowa konstrukcja pojazdów Rosenbauer oferuje z jednej strony bezkonkurencyjną elastyczność, dzięki możliwości indywidualnego podejścia, a z drugiej strony zawsze wystarczającą wydajność.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budowie modułowej, jak również produkcji wszystkich elementów i sprzętu gaśniczego we własnych zakładach produkcyjnych, firma Rosenbauer może zagwarantować doskonale funkcjonujący system najwyższej jakości i, co szczególnie istotne, dzięki integracji najnowszych technologii może być on stale udoskonalany. Zapewnia maksymalna wydajność i niezawodność pojazdów przez cały okres użytkowania.

Cechy charakterystyczne

 • Duża elastyczność
 • Indywidualnie dopasowane, wysokowydajne komponenty gaśnicze
 • Lekka, ale mocna konstrukcja
 • Efektywność w miejscu operacji
 • Elastyczne ukształtowanie poszczególnych modułów

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Wymagania wobec jednostek przemysłowej straży pożarnej są ogromne - ochrona ludzi, przedmiotów i środowiska. W trudnych warunkach, takich jak przemysł naftowy czy farmaceutyczny, niezbędne są pojazdy gaśnicze, które spełniają specyficzne potrzeby złożonych procesów chemicznych i wymagają dużej wydajności gaśniczej. Seria MT oferuje najwyższy stopień specjalizacji i zdolności gaśniczej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sektorze przemysłowym.

 

Uniwersalne pojazdy gaśnicze MT ze zbiornikiem są wykorzystywane głównie do gaszenia pożarów w zakładach przemysłu ciężkiego, naftowego, ale także w wielu innych gałęziach przemysłu chemicznego. W zależności od palącego się materiału, często konieczne jest zmieszanie dużych ilości wody lub nawet kilku zbiorników ze środkiem pianotwórczym. 

Aby móc zastosować dużą ilości środka gaśniczego w krótkim czasie, konieczne są wydajne instalacje pompowe, jak również wydajne systemy mieszające i duże działka.

 • Maksymalny wyrzut do 18 000 l/min
 • Maksymalna odległość do 120 m
 • Nieprzerwana praca przez wiele godzin
 • Integracja dedykowanych przemysłowych systemów gaśniczych

KONCEPCJA ZABUDOWY MODUŁOWEJ

Pojazdy MT mają zabudowę modułową. Pojazd można indywidualnie zabudować w zależności od życzeń klienta poprzez zestawienie różnych komponentów spełniających najróżniejsze wymagania.

 • Rozwiązania szyte na miarę: dzięki modułowej koncepcji seria MT oferuje maksymalną indywidualność. Moduły zabudowy są produkowane osobno i montowane na gotowo łącznie z kompletnym sprzętem do gaszenia pożaru i orurowaniem, zgodnie z życzeniami i wymaganiami klienta. Tak więc w końcowej części produkcji trzeba tylko umieścić poszczególne moduły na podwoziu i podłączyć je.
 • Ustawienie pierwszego modułu: w pierwszym kroku montażu moduł skrzyni pompy jest umieszczany na samym końcu. W tym celu na podwoziu mocowana jest rama pomocnicza z elastycznym miejscem na umieszczenie elementów zabudowy, po czym przytwierdzany jest pierwszy moduł.
 • Ustawienie wszystkich modułów: w trakcie produkcji w nowy pojazd wbudowywane są pozostałe elementy zabudowy, takie jak moduł HRET, moduł zbiornika, moduł skrytki na sprzęt lub moduł systemu dodawania piany.
 • Mocowanie modułów: po ustawieniu wszystkich modułów, są one wyrównywane na ramie, skręcane na stałe i montowane. Następnie wykonywane są wszystkie połączenia elektryczne i mechaniczne.
 • Moduł HRET: High Reach Extendable Turret (HRET) to nowoczesne ramię gaśnicze opracowane przez firmę Rosenbauer wyróżniające się dużym zasięgiem i niezwykle dużym zakresem ruchu. Jeśli klient życzy sobie go mieć w ramach systemu MT, jest on zakładany, nastawiany i podłączany zaraz po dokręceniu na stałe wszystkich modułów.
 • Efekt końcowy: na końcu nowoczesnego procesu fabrykacji klient otrzymuje indywidualny pojazd ratowniczo-gaśniczy MT, który zbudowany zostanie specjalnie po to, żeby spełnić jego potrzeby i wymagania.

TECHNIKA GAŚNICZA

Urządzenia gaśnicze imponują wydajnością pomp dochodzącą do 10 000 l/min, która w trybie zasilania może zostać zwiększona do 14 000 l/min. Za pomocą przemysłowych systemów dozowania piany o wydajnościach do 700 l/min środka pianotwórczego można ustawiać indywidualną szybkość dodawania piany dla każdego wylotu. Systemy te charakteryzują się z jednej strony łatwością obsługi, a z drugiej niskimi wymaganiami konserwacyjnymi. Opcjonalnie dostępne są działka dachowe o wydajności do 15 000 l/min, które uzyskują zasięg wyrzutu do 120 m. Dostępne są również inne dodatkowe urządzenia gaśnicze zawierające proszek (o pojemności do 3000 kg) lub CO2.

 

Przemysłowe pojazdy Rosenbauer MT oferują:

 • wysoko rozwinięte urządzenia gaśnicze marki Rosenbauer,
 • elastyczną konstrukcję dopasowywaną do indywidualnych potrzeb jednostek straży pożarnych,
 • specjalne rozwiązania dostosowane do wymagań klienta,
 • systemy pompowe o wydajnościach do 14 000 l/min w trybie zasilania, przemysłowe systemy dodawania piany i opcjonalne systemy piany sprężej (CAFS).