Logic Control System

Interfejs użytkownika

Panel kontrolno-sterujący LCS 2.0 zapewnia znormalizowany interfejs użytkownika do pojazdów strażackich i innych produktów Rosenbauer.

Sterowanie jest najważniejszym łącznikiem między strażakiem i pojazdem. Logicznie zaprojektowana struktura sterowania i oznaczenie różnych środków gaśniczych, urządzeń i stanów skupienia pozwalają na odciążenie operatora. W rezultacie użytkownik ma duże szanse orientowania się, nawet w ekstremalnych sytuacjach. Podświetlane i wysokie klawisze sterujące oferują najwyższy poziom komfortu obsługi.

Cechy charakterystyczne

 • Znormalizowane sterowanie wszystkimi funkcjami pojazdu strażackieg
 • Ergonomiczne rozmieszczenie i konstrukcja elementów sterujących
 • Kombinacja piktogramów i kodowania kolorami
 • Podświetlane elementy sterujące

ODCIĄŻENIE UŻYTKOWNIKA

 • Udoskonalone procesy i centralne sterowanie wszystkimi funkcjami
 • Znormalizowana filozofia sterowania pompami, systemami dozowania środka pianotwórczego, działkami, masztami oświetleniowymi, agregatami prądotwórczymi i różnymi elementami zabudowy
 • Kodowanie kolorami różnych środków gaśniczych i stanów skupienia (woda: niebieski / normalne ciśnienie: zielony / wysokie ciśnienie: fioletowy / piana: żółty itp.)
 • Podświetlana klawiatura do obsługi w warunkach słabego oświetlenia lub w nocy
 • Potwierdzanie błędów
 • Wysokie klawisze umożliwiające obsługę w rękawicach, odporne na nacisk, z sygnalizacją za pomocą kontrolki po włączeniu

UNIKNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI

 • Aktywowane klawisze funkcyjne i kontrolki LED
 • Spójny system prezentowania wszystkich funkcji w pojeździe pożarniczym
 • Prezentacja funkcji na klawiszach za pomocą piktogramów i kolorowych kodów (normalne ciśnienie: zielony / wysokie ciśnienie: fioletowy / żółty: piana / biały: prąd itp.)
 • Wskaźniki ostrzeżeń pojazdu (np. za niskie ciśnienie powietrza, za wysokie ciśnienie oleju, itp.)
 • Ostrzeżenia systemu gaśniczego (minimalny poziom wody, środka pianotwórczego w zbiorniku, nie można osiągnąć stężenia dozowania, itp.)
 • Logiczny program uniemożliwiający naciśnięcie klawiszy, których nie można używać w pewnych stanach

MODUŁOWE, ELASTYCZNE I INDYWIDUALNIE DEFINIOWANE

 • Można łączyć różne elementy sterujące w zależności od potrzeb
 • W zależności od potrzeb, sterowanie może się odbywać za pomocą jedynie klawiszy lub wyświetlacza (wyświetlacz z przyciskami z boku)
 • Do każdego pojazdu - zarówno pojazdów z magistralą CAN jak i pojazdów bez magistrali CAN
 • Możliwość wyświetlania stosownie do poziomu automatyzacji - począwszy od pompy z załączeniem przystawki odbioru mocy i ręcznymi elementami sterującymi po w pełni automatyczny pojazd z pompą i agregatem pianowym

Wersje sterowania LCS 2.0:

 • Sterowanie za pomocą wyświetlacza (DIGIVIEW) i modułu włączania/wyłączania z potencjometrem (DIGIPOT - np. do załączania pompy i regulacji obrotów) i panelu z klawiszami
 • Wyświetlacz z elementami sterującymi i potencjometrem do pojazdów wysokiej klasy
 • Zdalne sterowanie radiowe i kablowe za pomocą panelu klawiszy

ZASTOSOWANIE

Panel kontrolno-sterujący LCS 2.0 jest oferowany do wszystkich produktów Rosenbauer.

 

Znormalizowana filozofia sterowania wszystkimi zespołami pojazdu pożarniczego zapobiega nieprawidłowej obsłudze i oferuje najlepszy możliwy komfort obsługi.

Sterowanie: 

 • Autopompami
 • Systemem dozowania środka pianotwórczego
 • Systemem do podawania piany sprężonej
 • Agregatem prądotwórczym EPS
 • Działkiem gaśniczym
 • Masztem oświetleniowym
 • Innymi funkcjami zabudowy takimi jak na przykład oświetlenie, urządzenia kontroli ruchu drogowego, itp.

Za pomocą:

 • Paneli klawiszy - z potencjometrem i elementem wskaźnikowym
 • Wyświetlacza (przy użyciu klawiszy)
 • Zdalnego sterowania (radio + kabel)