RM8

Działko 

Działko sterowane ręcznie lub elektrycznie

Sterowane elektronicznie działko gaśnicze RM8 dzięki swojej kompaktowej konstrukcji może być używane jako działko zderzakowe w pojazdach lotniskowych, przemysłowych oraz miejskich. Działko gaśnicze Rosenbauer RM8 jest również dostępne w wersji obsługi manualnej. Dostępne są wersje jako działko wodne-pianowe z wydajnością do 1000 l/min lub jako działko proszkowe z wydajnością do 20kg/s.

Cechy szczególne

  • Wysoka wydajność
  • Przydatność dla różnych środków gaśniczych
  • Doskonały zasięg rzutu
  • Łatwa kontrola
  • Niewielka szerokość

Wysoka wydajność

  • Do 1000 l/min przy 10 barach wody lub mieszaniny wodnopianowej
  • 20 kg/s jako działko proszkowe

Przydatność dla różnych środków gaśniczych

  • Woda
  • Mieszanina wodno-pianowa (niepienista)
  • Proszek

Doskonały zasięg rzutu

> 42 m dla wody

Łatwa kontrola

Sterownik elektryczny umożliwia sterowanie ruchem poziomym i pionowym, regulacją strumienia i funkcją "Water ON" za pośrednictwem przełącznika krzyżowego sterownika.

Opcje

  • Ręczna obsługa

Działko jest również dostępne z obsługą ręczną.

Absatz drucken
APERÇU