RTE Robot

Wielofunkcyjny modułowy pojazd gąsienicowy

RTE Robot (Rosenbauer Technical Equipment) to robot specjalnie opracowany dla straży pożarnych i innych organizacji niosących pomoc. Ten wielofunkcyjny pojazd gąsienicowy to zarazem nasza odpowiedź na wiele pojawiających się zmian i nowych wymagań w walce z ogniem. Przede wszystkim jest to cyfryzacja, która w przyszłości jeszcze bardziej zadomowi się w codziennych działaniach straży pożarnej, w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia służb ratowniczych oraz wsparcia ich nowymi systemami wspomagania w delikatnych, trudnych lub szczególnie uciążliwych zadaniach.

Cechy szczególne

  • Wielofunkcyjność
  • Opracowany w celu użycia przez straż pożarną
  • Moduły ładunku użytkowego dla straży pożarnej
  • Łatwa obsługa
  • Mały ciężar własny, wysokie obciążenie użytkowe

 

RTE Robot

RTE Robot umożliwia zredukowanie do minimum potencjalnego zagrożenia dla zespołów ratowniczych, ponieważ może on zostać zastosowany wszędzie tam, gdzie jest to zbyt niebezpieczne dla ludzi. Robot firmy Rosenbauer przejmuje ponadto zadania logistyczne i odciąża załogi ratunkowe, ponieważ może na przykład, będąc zdalnie sterowanym, transportować na duże odległości ciężki sprzęt, taki jak przenośne pompy pożarnicze lub pompy głębinowe wraz z osprzętem. Poza tym jest niezwykle wszechstronnym, prawdziwym urządzeniem wielofunkcyjnym: w razie potrzeby może zostać wykorzystany do układania węża, mając zabudowane działko może, służyć jako robot gaśniczy lub może zostać przekształcony w uniwersalny pojazd transportowy dostarczający bardzo szybko zaopatrzenie na miejsce akcji. Może być używany jako pojazd ratowniczy i odciągać powalone drzewa z drogi lub przedmioty z miejsca akcji, może też być wyposażony w kamery i używany dla celów rozpoznania miejsca zdarzenia oraz przystosowany do wielu innych zastosowań. Robot firmy Rosenbauer łączy w sobie kompaktowe rozmiary, wysokie obciążenie użytkowe i jedyną w swoim rodzaju budowę modułową. Dzięki temu stanowi niezastąpioną pomoc wszystkich organizacji niosących pomoc ofiarom wypadków.

 

System modułowy

System modułowy umożliwia robotowi RTE jego ogromną zmienność. Składa się z trzech doskonale dopasowanych do siebie podzespołów: całkowicie elektrycznie napędzanego pojazdu podstawowego, zespołu wymiennych modułów zabudowy i solidnego radiowego układu sterowania. Na pojeździe gąsienicowym znajduje się znormalizowana platforma (system szybkozłączy), która jako złącze przyjmuje każdy rodzaj ładunku użytkowego, którego powierzchnia podstawy mieści się w standardowych wymiarach europalety (1 200 x 800 mm). Układ zdalnego sterowania nie tylko wydaje polecenia jazdy, ale także steruje wszystkimi urządzeniami, które można zabudować lub przewozić. Koncepcja obsługi jest taka sama, jak w przypadku radiowych układów zdalnego sterowania w pojazdach firmy Rosenbauer.

 

Obciążenie użytkowe robota dochodzi do 650 kg przy ciężarze własnym wynoszącym 350 kg. Wymiana modułów nadbudowy jest znacznie przyspieszana dzięki systemowi szybkozłączy. Szczególnie ciężkie elementy zabudowy można opcjonalnie ładować i umieszczać na podporach za pomocą napędzanego elektrycznie systemu wymiany ładunku użytecznego.

 

W pełni kompatybilny układ sterowania

Robot jest sterowany jedną ręką (One Hand Operation) za pomocą joysticka, a zamontowane działko drugą ręką również za pomocą joysticka oraz przyciskami funkcyjnymi wzgl. dźwigniami wahliwymi (wł./wył., regulacja wydajności i strumienia itd.). Układ zdalnego sterowania może być również wyposażony w wyświetlacz 3,5” do wyświetlania obrazu z kamer. Osobliwością jednostki sterującej jest klawisz funkcyjny „Woda naprzód marsz!“, która nie jest wydawana przez operatora pojazdu, lecz przez operatora robota i otwiera klapę specjalnie w tym celu zainstalowaną na działku. Zasięg układu sterowania wynosi, zależnie od otoczenia, około 200 m.

Moduł ładunku użytecznego - działko RM15

Moduł ładunku użytecznego, działko RM15, czyni robota RTE wydajnym urządzeniem gaśniczym. Działko firmy Rosenbauer RM15 umożliwia wyrzucanie do 2000 l/min środka gaśniczego na odległość do 65 m. Działko chronione jest przed działaniem ciepła przez osłonę wykonaną ze stali stopowej, a dodatkowa dysza ochronna zwilża środkiem gaśniczym cały moduł zabudowy.

 

Moduł ładunku użytecznego - działko RM35

Moduł ładunku użytecznego, działko RM35, czyni RTE Robot wysoko wydajnym urządzeniem gaśniczym. Działko firmy Rosenbauer, RM 35C, umożliwia wyrzucanie do 3800 l/min środka gaśniczego na odległość do 80 m. Działko chronione jest przed działaniem ciepła przez osłonę wykonaną z aluminium, a dodatkowa dysza ochronna zwilża środkiem gaśniczym cały moduł zabudowy. Dodatkowy wylot ciśnieniowy umożliwia służbom ratowniczym prowadzenie prac po zgaszeniu pożaru za pomocą prądownicy bezpośrednio z robota.

 

Moduł ładunku użytecznego do transportu kontenerów rolkowych o wysokim położeniu

Dzięki modułowi ładunku użytecznego do transportu kontenerów rolkowych RTE Robot sprawia, że kontenery rolkowe są mobilne, co prowadzi do znacznego zwiększenia elastyczności w akcji. Wieloczęściowa platforma jest mocowana do standardowych punktów mocowania na robocie bez użycia narzędzi. Para pochylni wjazdowych służy do umożliwienia wjazdu kontenerów rolkowych na moduł ładunku użytecznego. Moduł ładunku użytecznego przystosowany jest do najróżniejszej konfiguracji kółek w kontenerze rolkowym, takich jak np. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, jak również 4 kółka skrętne.

 

Moduł ładunku użytecznego do transportu kontenerów rolkowych o niskim położeniu

Zwiększona szerokość RTE Robot do wymiaru 1070 mm umożliwia transport kontenera rolkowego w wyjątkowy sposób. Bezpośrednio na podwoziu, pomiędzy elementami podwozia a głównym korpusem robota, zamontowane są szyny, na których może stać kontener rolkowy. Większy rozstaw kół i niższe położenie kontenera rolkowego zapewniają lepsze położenie środka ciężkości i zwłaszcza w przypadku jazdy w trudnym terenie stanowią jeszcze większe zabezpieczenie przed wywróceniem się. Para pochylni wjazdowych służy do umożliwienia wjazdu kontenerów rolkowych na moduł ładunku użytecznego. Moduł ładunku użytecznego przystosowany jest do najróżniejszej konfiguracji kółek w kontenerze rolkowym, takich jak np. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, jak również 4 kółka skrętne. Jednakże wszystkie rolki muszą mieć taki sam rozstaw!