RFC CAFS Cube

Samowystarczalny system wytwarzania piany sprężonym powietrzem.

RFC CAFS Cube – to samowystarczalny system wytwarzania piany sprężonym powietrzem, zbudowany jako zespół silnikowo-pompowy. Oprócz wyrzutu mokrej i suchej piany tworzonej za pomocą sprężonego powietrza (DLS 400/1200) można za jego pomocą także rozpylać czystą wodę, jak również wytwarzać środek powierzchniowo czynny albo mieszaninę wody i środka pianotwórczego. Jako urządzenie wbudowane na stałe lub zamontowane w kontenerze na kółkach umożliwia wyposażenie w system wytwarzania piany za pomocą sprężonego powietrza także pojazdów gaśniczych bez pompy wodnej.

Cechy szczególne

  • Pełnowartościowa instalacja pompowa
  • Intuicyjna obsługa
  • Pierwszorzędna skuteczność gaśnicza
  • Doskonały zasięg wyrzutu
  • Widoczny skutek gaszenia

Pełnowartościowa instalacja pompowa

Zespół CAFS Cube firmy Rosenbauer napędzany jest silnikiem spalinowym, który pobiera paliwo z zewnętrznego kanistra. Zasilanie wodą pompy wodnej jest możliwe z dowolnego źródła za pomocą wbudowanej pompki, zarówno w trybie napływu, jak i ssania. Pompa środka pianotwórczego jest zasilana z zewnętrznego kanistra, a szybkość dozowania można ustawiać stopniowo za pomocą ręcznej dźwigni ustawczej. Do podawania środka gaśniczego zainstalowany jest jeden wylot tylko dla wody oraz uniwersalny wylot dla wody, mieszaniny wody i środka pianotwórczego oraz piany tworzonej za pomocą sprężonego powietrza.

Intuicyjna obsługa

System RFC CAFS Cube można szybko uruchomić za pomocą przełącznika, a intuicyjna obsługa układu RBC LCS Compact umożliwia łatwą zmianę środka gaśniczego. Pompa wodna dysponuje automatycznym urządzeniem zasysającym, które dołącza się i odłącza samoczynnie, a także regulatorem ciśnienia pompy, który utrzymuje stałe ciśnienie wylotowe. Ponadto operator systemu informowany jest o wymaganych krokach roboczych i wspomagany odpowiednimi komunikatami na wyświetlaczu RBC LCS 3,5“.

APERÇU