Systemy gaśnicze POLY

Mocne. Unikalne. Wszechstronne.

Systemy gaśnicze POLY firmy Rosenbauer zapewniają skuteczne gaszenie w pierwszych decydujących minutach dzięki potężnemu sprzętowi gaśniczemu CAFS i jego wyjątkowej funkcjonalności. Dzięki różnorodnej palecie produktów systemy gaśnicze POLY mogą być uniwersalnie stosowane i dlatego mogą zaoferować odpowiednie rozwiązanie dla każdego możliwego wymagania.

Cechy szczególne

  • Wydajny sprzęt gaśniczy CAFS
  • Unikalna funkcjonalność
  • Liczna paleta produktów

POLY PORTEX SL10

POLY CAFS tragbar und effizient - Rosenbauer

Przenośna gaśnica CAFS

mehr

POLY MOBILE SL50

Na ramie nośnej 

mehr

POLY SKID MODULE SL50-100

POLY CAFS Löschsysteme mit Skid Modul - Rosenbauer

Do uniwersalnego zastosowania

mehr


SL100-300

Löschsystem POLY SKID - Rosenbauer

Do uniwersalnego zastosowania

mehr

POLY TROLLEY SL35-50

POLY CAFS Löschsystem TROLLEY - Rosenbauer

Gaśnica przewoźna CAFS

mehr

POLY EPH SL50

Na bębnie do samodzielnej obsługi

mehr

POLY MOBILE SL75-100

Na ramie nośnej 

mehr

POLY ATV SL100

POLY CAFS Löschsystem für ATV - Rosenbauer

Na pojeździe terenowym

mehr


SL500-6000

Anlage POLY CAFS Löschsystem - Rosenbauer

Do specjalnego zastosowania

mehr

Wydajny sprzęt gaśniczy CAFS

CAFS to skrót od Compressed Air Foam System (System gaszenia pianą sprężoną) i jest to system do wytwarzania wysokiej jakości piany sprężonej CAF, który służy do zwalczania pożarów materiałów stałych i cieczy. Do wytwarzania CAF potrzebne są te same trzy składniki (woda, środek pianotwórczy i powietrze), jak przy wytwarzaniu konwencjonalnej piany gaśniczej. Istotna różnica polega na aktywnym napowietrzaniu mieszaniny wody i środka pianotwórczego przez dozowanie sprężonego powietrza, a nie pasywnie, w prądownicy, jak ma to miejsce w tradycyjnym układzie. Dzięki zastosowaniu aktywnego napowietrzania, piana CAF ma bardziej jednorodną strukturę, jak również znacznie większy zasięg rzutu w porównaniu z konwencjonalną pianą gaśniczą.

  • Doskonały zasięg rzutu oraz znakomita wysokość rzutu dzięki zwiększonej wartości energetycznej piany CAF.
  • Doskonała przyczepność piany CAF do gładkich i pionowych powierzchni, jak również pierwszorzędna stabilność piany dzięki drobnej i jednorodnej strukturze.

Podczas rozprowadzania się piany pojedyncza kropla wody jest rozprowadzana na wielu pęcherzykach piany, co powoduje większą powierzchnię absorpcji ciepła. Ponadto piana CAF przykleja się do łatwopalnego materiału dzięki swojej jednorodnej strukturze, dzięki czemu umożliwia ciągłą absorpcję ciepła. W rezultacie duża część wody związanej w CAF jest w stanie odparować, zapewniając w ten sposób maksymalne chłodzenie w miejscu pożaru. Tlen jest wypierany z łatwopalnego materiału przez odparowanie wody. Dodatkowo piana CAF tworzy warstwę oddzielającą materiał łatwopalny od dopływu tlenu. W ten sposób dopływ tlenu do źródła ognia zostaje przerwany w najlepszy możliwy sposób. Ze względu na wysoką energię kinetyczną piany CAF i redukcję napięcia powierzchniowego dzięki właściwościom środka pianotwórczego, woda może wnikać głębiej w materiał łatwopalny.

Unikalna funkcjonalność

Po otwarciu butli ze sprężonym powietrzem, sprężone powietrze wpływa do zbiornika środka gaśniczego, a także do oddzielnego wkładu ze środkiem pianotwórczym i doprowadza je do stałego ciśnienia roboczego. Po aktywacji prądownicy CAFS, woda ze zbiornika środka gaśniczego jest wtłaczana do rury wznośnej, a środek pianotwórczy umieszczony w osobnym wkładzie jest ciągle mieszany z wodą w komorze mieszania. Następnie mieszanina wodno-pianowa wytworzona w komorze mieszania CAFS jest aktywnie napowietrzana sprężonym powietrzem umieszczonym w zbiorniku środka gaśniczego. Wskutek tego wytwarzana jest piana CAF dostarczana do prądownicy.