Ciśnieniowy system dozowania

Woda i mieszanina wodno-pianowa

Systemy dozowania z bezpośrednim wtryskiem mieszają środek pianotwórczy z wodą za pompą wody w odpowiednim wylocie. Tak więc, na jednej nasadzie tłocznej może być podawana woda (np. do chłodzenia),a na innej można podać mieszaninę wodno-pianową (np. do celów gaśniczych). Autopompa jest zalewana wyłącznie wodą i nie wymaga przepłukiwania.

Cechy charakterystyczne

  • Pompa wody bez piany
  • Jednoczesne podawanie na nasadach tocznych wody i mieszaniny wodno-pianowej
  • Dozowanie środka pianotwórczego również dla trybu "hydrant"
  • Możliwośc napełniania zbiornika na środek pianotwórczy z wykorzystaniem pompki na środek pianotwórczy (opcjonalnie)

Funkcja

Systemy dozowania z bezpośrednim wtryskiem mieszają środek pianotwórczy z wodą za pompą wody w odpowiednim wylocie. Oznacza to, że pompa wody jest zawsze zalewana wyłącznie wodą i nie wymaga przepłukiwania. Tak więc, na jednej nasadzie tłocznej może być podawana woda (np. do chłodzenia),a na innej można podać mieszaninę wodno-pianową (np. do celów gaśniczych). Dzięki podawaniu środka pianotwórczego za pompą wody, możliwe jest wykorzystane pompy w trybie "hydrantu" oraz jednoczesne wytwarzanie piany gaśniczej Systemy te mają własną pompkę na środek pianotwóczy, która może być również używana do napełniania zbiornika na środek.

Zalety systemów dozowania z bezpośrednim wtryskiem

  • Pompa wody bez piany
  • Jednoczesne podawanie na nasadach tocznych wody i mieszaniny wodno-pianowej
  • Praca w trybie "hydrant"
  • Możliwe jest napełnianie zbiornika na środek pianotwórczy z wykorzystaniem pompki na środek pianotwórczy
APERÇU