RM60

Działko 

Elektronicznie sterowane działko

Działko gaśnicze RM60 o maksymalnej wydajności 7.000 l/min jest montowane na pojazdach pożarniczych lotniskowych oraz przemysłowych. Przeznaczone jest do podawania prądów gaśniczych wody, nienapowietrzonej mieszaniny wody i środka pianotwórczego, piany oraz proszku - dzięki specjalnej dyszy proszkowej. Dzięki dyszy Rosenbauer ChemCore, działko gaśnicze RM60 dla połączonego zastosowania wody i proszku gaśniczego. Jest zaprojektowane do podawania wody lub piany gaśniczej z wydajnością do 7000 l/min oraz proszku gaśniczego z wydajnością do 60 kg/s.

Cechy szczególne

 • Wysoka wydajność
 • Przydatność dla różnych środków gaśniczych
 • Doskonały zasięg rzutu
 • Najwyższa jakość piany
 • Kompaktowe wymiary

Przydatność dla różnych środków gaśniczych

 • Woda
 • Mieszanina wodno-pianowa (niepienista)
 • CAFS
 • piana, z nasadą pianową (napowietrzanie)
 • Proszek
 • Połączenie wody i proszku (dysza ChemCore)

Wysoka wydajność

 • Do 7000 l/min przy 10 barach wody lub mieszanina wody i środka pianotwórczego
 • Do 6000 l/min przy 10 barach wody lub mieszanina wody i środka pianotwórczego i do 20 kg/s proszku przy wykorzystaniu dyszy ChemCore
 • Do 60 kg/s jako działko proszkowe

Doskonały zasięg rzutu

 • > 95 m dla wody
 • > 80 m dla piany (z nasadą pianową), w zależności od koncentratu środka pianotwórczego i potrzebnej jakości piany

Najwyższa jakość piany

 • mieszanina wody i środka pianotwórczego (bez napowietrzania)
 • mieszanina wody i środka pianotwórczego z wykorzystaniem nasady pianowej (napowietrzanie)
 • Nasada pianowa odpowiednia dla wszystkich rodzajów środka pianotwórczego, FP, FFFP, AFFF,
 • Spełnienie wszystkich wymagań zgodnie z NFPA 414 i ICAO

Kompaktowe wymiary

Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i uzyskanej niskiej wysokości RM60 jest idealnym działkiem dachowym.

Prosta i intuicyjna kontrola

STEROWANIE JEDNĄ RĘKĄ: wszystkie funkcje działka mogą być sterowane bezpośrednio przez joystick / uchwyt sterujący

PROPORCJONALNA KONTROLA SZYBKOŚCI RUCHU: odchylenie joysticka odpowiada szybkości ruchu działka

STEROWANIE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM: pozycja uchwytu sterującego odpowiada pozycji działka, nie jest wymagany kontakt wzrokowy z działkiem. Programowalna pozycja spoczynkowa/transportowa i ataku działka

Funkcja automatycznej oscylacji

Umożliwia w pełni automatyczną pracę działka Działko porusza się wzdłuż prostokąta, którego rozmiar i położenie jest dowolnie definiowane.

Opcje

 • Dysza ChemCore
 • Operowanie działkiem
 • Kamera
 • Zintegrowana dysza dla łączonego strumienia wody-/proszku,
 • W pełni zintegrowana z działkiem
 • Zachowana funkcja regulacji strumienia
 • Zachowana funkcja regulacji strumienia
 • Maksymalna wydajność dla wody to 6000l/min przy 10 barach
 • Maksymalna ilość proszku do 20kg/s
Absatz drucken
 • Wskaźnik poziom wody i środka pianotwórczego.
 • Operation of turret flap, pump pressure and proportioning system via switch
 • Ręczne sterowanie ruchem działka za pomocą uchwytów sterujących
Absatz drucken
 • Integracja kamer tradycyjnej z noktowizyjną.
 • Kamera porusza się wraz z działkiem - operator otrzymuje obraz pola pracy działka
Absatz drucken

Dane techniczne

 • Zakres obrotu: standardowo 270°, max. 330°
 • Kąt pochylenia: max. -17° aż do +70° (max. + 80°)
 • Detekcja położenia bezwzględnego przez potencjometr
APERÇU