MT Airport BUFFALO

Lotniskowy pojazd strażacki 

Skrojony na miarę. Mocny. Wytrzymały. Ekonomiczny.

Pojazdy w służbie lotniskowej straży pożarnej wykorzystywane są na różne sposoby. Zakres ich zadań rozciąga się od prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, np. podczas tankowania samolotów, po masowe działania gaśnicze podczas wypadków. Muszą one zarówno szybko docierać na miejsce akcji, funkcjonować zarówno na psaie startowym jaki i poza nim, a nawet poza terenem lotniska. Powinien równiez bez problemu transportować duże ilości środków gaśniczych i rozrzucać je w jak najkrótszym czasie. Lotniskowe pojazdy gaśnicze serii MT gwarantują to dzięki mocnym silnikom, terenowemu podwoziu, a przede wszystkim wydajnej i nowoczesnej technologii gaśniczej. Mogą one gasić pożar podczas jazdy (Pump & Roll), a zainstalowane działka można obsługiwać bezpiecznie z kabiny kierowcy.

Cechy charakterystyczne

 • Duża elastyczność
 • Wydajna zintegrowana technologia gaśnicza
 • Przemysłowe wytwarzanie na najwyższym poziomie jakości
 • Spełnia wszystkie wytyczne i normy na całym świecie

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIA

Dzięki dużemu przyspieszeniu i wysokiej maksymalnej prędkości jazdy uzyskanej specjalnie na potrzeby lotnisk, lotniskowe pojazdy gaśnicze linii MT spełniają wiele wytycznych i norm obowiązujących na całym świecie.

 • Funkcja Pump & Roll
 • Obsługa działka z kabiny załogi
 • Szeroki zakres zastosowania
 • Zindywidualizowana technika gaśnicza
 • Wysoka efektywność kosztowa

KONCEPCJA ZABUDOWY MODUŁOWEJ

Pojazdy strażackie MT modułową zabudowę. Pojazd można zindywidualizować w zależności od wymagań klienta poprzez zestawienie różnych komponentów. 

 • Rozwiązania szyte na miarę: dzięki modułowej koncepcji zabudowy MT oferuje maksymalną indywidualność. Moduły zabudowy są produkowane osobno i montowane na gotowo łącznie z kompletnym sprzętem do gaszenia pożaru i orurowaniem, zgodnie z życzeniami i wymaganiami klienta. W końcowym etapie montażu, należy tylko umieścić poszczególne moduły na podwoziu i je podłączyć.
 • Ustawienie pierwszego modułu: w pierwszym kroku montażu moduł skrzyni pompy jest umieszczany na samym końcu. W tym celu na podwoziu mocowana jest rama pomocnicza z elastycznym miejscem na umieszczenie elementów zabudowy, po czym przytwierdzany jest pierwszy moduł.
 • Ustawienie wszystkich modułów: w trakcie produkcji w nowy pojazd wbudowywane są pozostałe elementy zabudowy, takie jak moduł zbiornika, moduł skrytki na sprzęt lub moduł systemu dodawania piany.
 • Mocowanie modułów: po ustawieniu wszystkich modułów, są one wyrównywane na ramie, skręcane na stałe i montowane. Następnie wykonywane są wszystkie połączenia elektryczne i mechaniczne.
 • Efekt końcowy: na końcu nowoczesnego procesu fabrykacji w Rosenbauer klient otrzymuje indywidualny pojazd ratunkowo-gaśniczy MT, który zbudowany zostanie specjalnie po to, żeby spełnić jego potrzeby i wymagania.

TECHNIKA GAŚNICZA

Sprzęt gaśniczy pojazdu BUFFALO został opracowany i wyprodukowany przez firmę Rosenbauer. Stanowi on niezależny, wysoko wydajny system, w pełni zintegrowany z resztą pojazdu, na który składa się:

 • Pompa gaśnicza Rosenbauer o wydajności do 7 000 l/min przy ciśnieniu 10 barów
 • Napęd pompy poprzez wał odbioru mocy lub własny silnik pompy do jednoczesnego napędu operacji jazdy i gaszenia
 • W pełni automatyczne systemy wytwarzania środka pianotwórczego
 • Dachowe działko wodne/pianowe
 • Przednie działko wodne/pianowe
 • Dolne dysze natryskowe przy wszystkich kołach i z przodu pojazdu
 • Urządzenia do szybkiego natarcia z bębnem na wąż