POLY BIKE SL35-50

111 sekund bardzo wydajnej piany CAF

If scene access is impeded due to narrow alleys, heavy traffic, or impassable terrain, then the CAFS extinguishing system, conceived for installation on the most diverse of motorbikes, is the ideal extinguishing system. In practical use, the POLY BIKE SL35-50 impresses above all through its powerful CAFS firefighting equipment as well as its unique functionality and, in combination with numerous available options, it can also be customized for your operation-specific requirements.

Cechy szczególne

  • Wydajny sprzęt gaśniczy CAFS
  • Unikalna funkcjonalność
  • Liczne dostępne opcje

Niezależny system

Działa całkowicie niezależnie od zewnętrznych źródeł energii (silnika czy jednostki napędowej) i systemów technicznych (pompy odśrodkowej, systemu dozowania środka pianotwórczego czy kompresora) i dlatego jest zawsze niezawodny i stale gotowy do działania.

Uruchamianie przyjazne dla użytkownika

Łatwy i szybki start poprzez odkręcenie zaworu butli sprężonego powietrza i uruchomienie dyszy CAFS.

Szeroka gama zastosowań

Nadaje się do bezpośredniego gaszenia pożarów materiałów stałych i płynnych, a także do ochrony prewencyjnej obiektów zagrożonych pożarem poprzez zastosowanie piany CAF.

Łatwy w użyciu

Prosty sposób gaszenia, która oszczędza środek gaśniczy dzięki przywieraniu piany CAF do palącego się obiektu i odparowania z wciąż gorącej powierzchni.

Duży promień działania

Duża bezpieczna odległość między użytkownikiem a płonącym obiektem oraz walka z pożarami w niedostępnych obszarach dzięki doskonałym zasięgom rzutu piany CAF.

Doskonała skuteczność gaśnicza

  • Szybki efekt gaśniczy, jak również doskonałe zabezpieczenie przed spalaniem dzięki dokładnemu i wysoce wydajnemu sposobowi działania piany CAF.
  • Minimalne szkody od ognia poprzez natychmiastowe tłumienie płomieni, jak również niskie uszkodzenia od wody dzięki całkowitemu odparowaniu wody zawartej w pianie CAF.
  • Duża pojemność środka gaśniczego z równą objętością wody dzięki aktywnej ekspansji piany.

Użytkowanie

  • Może być obsługiwany wraz z przyjaznymi dla środowiska, wolnymi od fluoru środkami pianotwórczymi, dzięki odseparowaniu środka od wody we wkładzie ze środkiem pianotwórczym.
  • Szczególnie łatwy do naprawy dzięki wymianie butli na sprężone powietrze i oddzielne napełnianie zbiornika środka gaśniczego czystą wodą, jak również oddzielny wkład ze środkiem pianotwórczym, bez konieczności uwzględniania stężenia dozowania.
  • Niezwykle niskie koszty utrzymania dzięki przechowywaniu środka pianotwórczego oddzielonego od wody w osobnym wkładzie, co pozwala na dłuższe okresy użytkowania środków pianotwórczych w porównaniu z gotowymi do użycia mieszaninami woda-środek
APERÇU