PRO JET

Prądownice 

Połączony prąd zwarty z rozproszonym

W modelu PRO JET możliwe są jednoczesne podawanie prądu zwartego i rozproszonego Technologia ta zapewnia zarówno duży zasięg rzutu, jak i doskonały kształt strumienia wody. PRO JET ma wiele różnych zastosowań.

Cechy szczególne

  • Połączenie prądu zwartego z rozproszonym
  • Duże zasięg rzutu
  • Doskonały kształt strumienia wody

PRO JET I i PRO JET II

Prądownice PRO JET są dostępne w różnych wersjach:

 

 PRO JET IPRO JET II
Maksymalna
wydajność w l/min
ok. 180*
ok. 370**
ok. 420*
ok. 680**
Maksymalny zasięg rzutu34 m40 m
Długość30 cm31 cm
Masa2 kg3 kg

*dla strumienia zwartego
** dla strumienia połączonego

 

Dane dotyczące wydajności oraz zasięgu rzutu są podane w odniesieniu do ciśnienia roboczego 3,5 bar. Długość i masa z nasadą Storz C (52) lub Storz B (75). Wszystkie prądownice PRO JET są przystosowane do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 7 bar.

Wszechstronne zastosowania

  • Możliwość użycia podczas pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Odpowiednie do podawania piany sprężonej CAFS
  • Natarcie pianowe
  • Chłodzenie
  • Penetracja palącego się materiału
  • Kurtyna wodna
APERÇU