Vehicle of the month detail

wrzesieñ 1, 2020

3 PANTHER 6x6 IGA

Pojazd miesiąca September
ARFF
Turkey
IGA

PODWOZIE:

Panther 6x6

DANE TECHNICZNE:

39.000 kg

KABINA KIEROWCY:

1+3

SYSTEM GAŚNICZY:

12.000 l
1.420 l
250 kg
N80
1, 3, 6
8.000 l/min przy 10 bar
  • RM35