MT Airport BUFFALO

Lotniskowy pojazd strażacki 

Skrojony na miarę dla portu lotniczego.

Mocny. Wytrzymały. Ekonomiczny

Pojazdy w służbie lotniskowej straży pożarnej są wykorzystywane na różne sposoby: zakres ich zadań rozciąga się od prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, np. podczas tankowania samolotów, po masowe działania gaśnicze podczas wypadków. Przy czym muszą one zarówno szybko docierać na miejsce akcji, funkcjonować i na asfalcie i z dala od pasa startowego, a nawet poza terenem lotniska, jak też transportować duże ilości środków gaśniczych i rozrzucać je w jak najkrótszym czasie. Lotniskowe pojazdy gaśnicze linii produktów MT gwarantują to dzięki mocnym silnikom, terenowemu podwoziu, a przede wszystkim wydajnej i nowoczesnej technologii gaśniczej: mogą one gasić pożar podczas jazdy (Pump & Roll), a zainstalowane działka można obsługiwać bezzwłocznie i bezpiecznie z kabiny kierowcy.

Cechy szczególne

 • Duża elastyczność
 • Wydajna zintegrowana technologia gaśnicza
 • Przemysłowe wytwarzanie na najwyższym poziomie jakości
 • Spełnia wszystkie wymagane wytyczne i normy na całym świecie

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Dzięki dużemu przyspieszeniu i wysokiej maksymalnej prędkości jazdy uzyskanej specjalnie na potrzeby lotnisk, lotniskowe pojazdy gaśnicze linii MT spełniają wiele wytycznych i norm obowiązujących na całym świecie.

 • Funkcja Pump & Roll
 • Obsługa działka z kabiny załogi
 • Szeroki zakres zastosowania
 • Zindywidualizowana technika gaśnicza
 • Wysoka efektywność kosztowa

KONCEPCJA ZABUDOWY MODUŁOWEJ

Pojazdy strażackie MT mają nadwozie modułowe. Pojazd można zindywidualizować w zależności od życzeń klienta poprzez zestawienie różnych komponentów spełniających najróżniejsze wymagania.

 • Rozwiązania szyte na miarę: dzięki modułowej koncepcji nadwozia typoszereg MT oferuje maksymalną indywidualność. Moduły zabudowy są produkowane osobno i montowane na gotowo łącznie z kompletnym sprzętem do gaszenia pożaru i orurowaniem, zgodnie z życzeniami i wymaganiami klienta. Tak więc na koniec trzeba tylko umieścić poszczególne moduły na podwoziu i podłączyć je.
 • Ustawienie pierwszego modułu: w pierwszym kroku montażu moduł skrzyni pompy jest umieszczany na samym końcu. W tym celu na podwoziu mocowana jest rama pomocnicza z elastycznym miejscem na umieszczenie elementów nadwozia, po czym przytwierdzany jest pierwszy moduł.
 • Ustawienie wszystkich modułów: w trakcie produkcji w nowy pojazd wbudowywane są pozostałe elementy nadwozia, takie jak moduł zbiornika, moduł skrytki na sprzęt lub moduł systemu dodawania piany.
 • Mocowanie modułów: po ustawieniu wszystkich modułów, są one wyrównywane na ramie, skręcane na stałe i montowane. Następnie wykonywane są wszystkie połączenia elektryczne i mechaniczne.
 • Efekt końcowy: na końcu nowoczesnego procesu fabrykacji w firmie Rosenbauer klient otrzymuje indywidualny pojazd ratunkowy typoszeregu MT, który zbudowany zostanie specjalnie po to, żeby spełnić jego potrzeby i wymagania.

TECHNIKA GAŚNICZA

Sprzęt gaśniczy pojazdu BUFFALO został opracowany i wyprodukowany przez firmę Rosenbauer. Stanowi on niezależny, wysoko wydajny system, w pelni zintegrowany z resztą pojazdu, na który składa się:

 • Pompa gaśnicza Rosenbauer o wydajności do 7 000 l/min przy ciśnieniu 10 barów
 • Napęd pompy poprzez wał odbioru mocy lub własny silnik pompy do jednoczesnego napędu operacji jazdy i gaszenia
 • W pełni automatyczne systemy wytwarzania piany
 • Dachowe działko wodne/pianowe
 • Przednie działko wodne/pianowe
 • Dolne dysze natryskowe przy wszystkich kołach i z przodu pojazdu
 • Urządzenia do szybkiego natarcia z bębnem na wąż