Szkolenia

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Rosenbauer oferuje wiele możliwości stałego poszerzania wiedzy pożarniczej oraz uczestniczenia w dodatkowym kształceniu praktycznym – przy wykorzystaniu szkolenia w salach wykładowych i realistycznego szkolenia z bezpieczeństwa strażaków na symulatorze pojazdu.

Sesje szkoleniowe uczą wszystkiego, co należy wiedzieć o akcji. Bezpieczne używanie sprzętu jest najważniejsze. Celem szkolenia na symulatorze jest pozytywne oddziaływanie na zachowanie podczas akcji poprzez szkolenie i informacje. Uczestnicy szkolenia uczą się w jaki sposób unikać krytycznych sytuacji lub odpowiednio reagować na nie.

Dlatego, Ty i Twój zespół jesteście doskonale przygotowani do niebezpiecznych działań.

Cechy charakterystyczne

  • Duży wybór szkoleń w ofercie
  • Wysoce efektywne szkolenia
  • Niskie koszty szkolenia
  • Indywidualne analizy
  • Dodatkowe kształcenie praktyczne

training4fire

Schulungen als Service - Rosenbauer

Informacje o szkoleniach Rosenbauer

mehr

Training4fire program

Daty i rejestracja

mehr