Duże mobilne wentylatory

FANERGY XL 

Maksymalny ciąg. Najszybsza wentylacja.

Wentylatory oddymiające służą do wentylacji i odpowietrzania systemów tunelowych lub dużych budynków, a w przypadku pożaru mogą wyprowadzić dym i ciepło za pomocą nadciśnienia tak szybko, jak to możliwe. Wentylatory Rosenbauer są zaprojektowane jako wentylatory osiowe z zakrzywionymi łopatami i dyfuzorem. W zależności od przyjętej taktyki można manipulować przepływem.

Cechy szczególne

 • Wysoki ciąg (1000 N lub 2500 N)
 • Niezawodność.
 • Łatwa obsługa
 • Elastyczność konfiguracji na przyczepach i pojazdach

FANERGY XL35

Mobiler Großlüfter XL35 - Rosenbauer
mehr

FANERGY XL63S

Großlüfter Feuerwehr XL63S - Rosenbauer
mehr

FANERGY XL63

Mobile Großlüfter Feuerwehr XL63 - Rosenbauer
mehr

Podstawy

 • Dym i wysoka temperatura uniemożliwiają szybkie rozwinięcie rotom gaśniczym
 • Na rozprzestrzenianie się dymu wpływają naturalne przepływy i stacjonarne systemy wentylacyjne.
 • Istniejące systemy wentylacji tunelowej nie są wystarczające przy pożarach o znacznych rozmiarach

Rosenbauer przeprowadził symulacje scenariuszy pożaru we współpracy z Instytutem Silników Spalinowych i Termodynamiki na Uniwersytecie w Graz (Austria) i określił następujące parametry dla konstrukcji wentylatorów:

 • Wymiarowanie
 • Rozprzestrzenianie się dymu i narastania temperatury

Układ wentylatora

 • Ciąg osiowy (siła wydostającego się powietrza) jest decydującą wartością dla wymiarowania wentylatora.
 • Dostępna moc silnika powinna zostać przeniesiona do wentylatora z jak najmniejszą stratą.
 • Ustawianie wentylatora co do milimetra nie jest konieczne.
 • Nawet przy niefortunnym umieszczeniu ponad 90% mocy wentylatora jest zawsze skuteczna.

Praktyczne testy

 • Szczegółowe pomiary w warunkach prawdziwego pożaru w połączeniu z University of Technology Graz potwierdziły wyniki obliczeń.
 • Możliwości taktyczne i wydajność dużego mobilnego wentylatora sprawdzono w pomiarach w tunelu.
 • FANERGY XL pozwala również na przekierowanie silnych istniejących przepływów.

Wentylacja wymuszona w tunelu

 • W przypadku pożaru w tunelu gazowe produkty spalania i rosnąca temperatura stanowią duże zagrożenie. Z jednej strony zagrażają ludziom uwięzionym w tunelu, z drugiej strony ratownicy nie mogą dotrzeć na miejsce wypadku.
 • Na rozprzestrzenianie się gazów istotny wpływ mają przepływy spowodowane efektem komina, a także wpływ warunków pogodowych.
 • Korzystanie z mobilnego wentylatora FANERGY XL w dużym stopniu pozwala bezpieczne działania z "wiatrem na plecach".

Wentylacja wymuszona w budynku

 • Z mobilnymi wentylatorami FANERGY XL strażacy mają do dyspozycji potężne urządzenia do wentylacji dużych budynków.
 • Dzięki zastosowaniu wentylacji nadciśnieniowej, odprowadzenie dymu zostaje przyspieszone, a tym samym zwiększa się bezpieczeństwo ratowników.
 • Dym wydostaje się na zewnątrz przez otwarte okna lub drzwi lub klapy dymowe. Oznacza to lepszą widoczność, a tym samym szybsze i bezpieczniejsze dotarcie na miejsce zdarzenia.
 • Ryzyko zapalenia się gazów pożarowych maleje.