RM80

Elektronicznie sterowane działko

Tak jak RM35, nowo opracowane działko gaśnicze RM80 to uniwersalne wysokowydajne działko dachowe.

Spełnia ono wymagania 10 kategorii ICAO: maksymalny poziom wydajności 9500 l/min (2500 g/min).

Dysza ChemCore dostarcza proszek o masie do 15 kg/s (33 funty/s) bezpośrednio w strumieniu O-Stream z lepszym zasięgiem rzutu i możliwościami gaszenia.

Cechy szczególne

 • Przydatność dla różnych środków gaśniczych
 • Doskonały zasięg rzutu
 • Najwyższa jakość piany
 • Elektryczna regulacja dla strumienia

 

Dane techniczne

Kąt obrotu:

 • max. 360°

Kąt pochylenia:

 • max. -20° do +70° (z osłoną)
 • max. -90° do +90° (bez osłony)

Dysza:

 • Wydajność 3000 - 9500 l/min

Regulacja dyszy:

 • Elektryczna regulacja dla prądu zwartego / rozproszonego

Dysza proszkowa:

 • Zintegrowana, max. 60 kg/s proszku

ChemCore-Düse:

 • Zintegrowana dysza dla łączonego strumienia wody-/proszku, max. wydajność 9000 l/min wody i 15 kg/s proszku

 

Opcje

 • Rura pianowa dla zwiększenia jakości piany
 • Deflektor do regulacji strumienia za pomocą rury pianowej

 

APERÇU