grudzieñ 20, 2019

Wizjery dla hełmów pożarniczych – historia skrywana za nimi.

Ochrona twarzy i oczy to jeden z najważniejszych aspektów ochrony osobistej strażaka. Dlatego każdemu elementowi kompletnego umundurowania stawia się bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości, wytrzymałości i stopnia ochrony. Dotyczy to też wizjerów do hełmów bojowych!

Testowane i certyfikowane zgodnie z normą PN-EN14458: 2018

Wizjery stosowane w hełmach HEROS firmy Rosenbauer są poddawane ciągłym badaniom i stałej kontroli jakości zarówno przez personel wewnętrzny, jak i zewnętrzne organy kontrolne. Spełniają następujące wymagania:

Klasa optyczna I

Klasa optyczna dostarcza informacji na temat efektu refrakcji wizjera, biorąc pod uwagę efekty sferyczne, astygmatyczne i pryzmatyczne. Jest to najwyższa klasa i zapewnia przejrzystość przy minimalnych zniekształceniach. Jest to warunek konieczny dla długotrwałej pracy z wizjerem, ponieważ wizjery z niższych klas niosą ze sobą zwiększone ryzyko bólu i zawrotów głowy oraz podobnych dolegliwości.

Parametry izolacji elektrycznej E1 i E2

Wizjery muszą spełniać te same wymogi co hełmu, w których są stosowane. W przypadku hełmów HEROS - a także ich wizjerów - nie może dojść do penetracji elektrycznej między częścią zewnętrzną a wewnętrzną lub wzdłuż powierzchni. (maksymalny prąd upływu 1,2 mA przy napięciu testowym 1200 V).

Temperatura płomienia powyżej 1000 °C i niska temperatura do -40 °C

Są to prawdopodobnie najostrzejsze wymagania stawiane specjalnemu tworzywowi wizjerów. Zastosowany w tym przypadku wysokowydajny poliwęglan musi z jednej strony być trudnopalny, a po wystawieniu na działanie płomienia o temperaturze powyżej 1000 °C przez 15 sekund efekt dopalania nie może przekroczyć 5 sekund. Z drugiej strony wizjer musi wytrzymać naprężenia mechaniczne zastosowane w takich testach, jak próba balistyczna, nawet w ekstremalnie niskich temperaturach (-40 °C).

Odporność na zaparowanie i zwiększona odporność na ścieranie

Wilgotne powietrze przy oddychaniu w połączeniu z zimną powierzchnią wizjera  zwykle powoduje kondensację (zamglenie) na jego powierzchni. Ale nie jest tak w przypadku wizjerów HEROS. Na wnętrze nakładana jest specjalna powłoka, zapobiegająca zaparowaniu. Oprócz wewnętrznej powłoki przeciwmgielnej na zewnątrz wizjera zastosowano powłokę przeciw zarysowaniom. Daje to wyższą odporność na tarcie od małych cząstek, a tym samym lepszą ochronę przed zarysowaniem.

Zapamiętaj!: Aby zachowały swoje parametry, wizjery należy regularnie czyścić ciepłą wodą i miękką szmatką oraz, jeżeli to konieczne, delikatnym płynem do mycia naczyń. Pod żadnym pozorem nie należy czyścić wizjerów na sucho lub za pomocą silnych środków chemicznych gdyż może to prowadzić do uszkodzenia powłok zabezpieczających.