Wysokociśnieniowy system gaśniczy

UHPS 

Najwyższa skuteczność gaśnicza dzięki optymalnej wydajności gaśniczej

Gdy wymagana jest najwyższa efektywność gaśnicza do szybkiego, pierwszego wsparcia działań i najwyższa elastyczność w odniesieniu do montażu w pojazdach, system ultrawysokiego ciśnienia UHPS Rosenbauer jest idealnym rozwiązaniem. Ciśnienie 100 bar wytwarza rozpylony strumień wody lub mieszanki wodno-pianowej o idealnej wielkości kropli. System UPHS jest dostępny w wersjach o wydajności 38 l/min lub 58 l/min.

Cechy charakterystyczne

 • Optymalny efekt gaśniczy
 • Duży zasięg rzutu i duży aktywny promień
 • Doskonałe gaszenie źródła ognia
 • Zintegrowany system pianowy i nasadka pianowa

System gaśniczy UHPS

UHPS Höchstdrucklöschsysteme sehr leistungseffizient - Rosenbauer

Wydajność: 38 l/min przy 100 bar

mehr

System gaśniczy UHPS XL

Höchstdrucklöschsysteme XL - Rosenbauer

Wydajność 58 l/min przy 100 bar

mehr

Podstawy sprzętu gaśniczego

 • Gaszenie poprzez chłodzenie
  Dzięki maksymalizacji efektu parowania wody, jak najwięcej energii jest usuwanej ze źródła ognia, a tym samym temperatura jest zmniejszona. Gdy temperatura źródła ognia spadnie poniżej temperatury zapłonu, ogień gaśnie.
  Parowanie wody jest łatwiejsze dzięki temu, że mniejsze kropelkimają większą powierzchnię do pochłaniania ciepła i tym samym łatwiej odparowują. Skuteczność gaszenia zależy bezpośrednio od wielkości kropelek, a tym samym od absorpcji energii podczas odparowywania.
 • Gaszenie przez odcięcie dopływu tlenu
  Większa objętość pary wodnej wynika z ekspansji wody gaśniczej. Ta para wodna wypiera tlen, a tym samym zapobiega dalszemu spalaniu.
 • Gaszenie z powodu braku tlenu - oddzielenie reagentów
  Pokrycie pianą pozwala oddzielić strefę spalania od otaczającego ją powietrza i zapobiega dostarczaniu tlenu do łatwopalnego materiału.
  W przypadku pożarów par cieczy zaleca się użycie środków pianotwórczych tworzących film wodny, który wspiera ten efekt oddzielenia lub utrzymuje go przez dłuższy czas.
 • Gaszenie poprzez antykatalityczne działanie piany gaśniczej
  Zmniejszenie napięcia powierzchniowego poprawia przenikanie do materiału łatwopalnego. Wytwarzanie piany prowadzi do zduszenia ognia i umożliwia kontrolowane uwalnianie wody (trwałość piany, efekt chłodzenia). Piana ma wysokie powinowactwo elektronowe do atomów węgla i dzięki temu dobrze przylega do palącego się materiału.

Podstawy systemu gaśniczego UHPS

 • Optymalna połączenie ciśnienia i ilości wody
  Ultrawysokie ciśnienie nie podlega żadnej standaryzacji w przeciwieństwie do normalnego lub wysokiego ciśnienia. Z tego powodu różni producenci stosują różne poziomy ciśnienia. Często też twierdzą oni, że wyższe ciśnienie lepiej gasi - co nie do końca jest prawdą. Szczegółowe testy przeprowadzane przez strażaków w miejscowości Wels w Górnej Austrii oraz w bazie Tyndall Airforce Base w USA wykazały, że przy ciśnieniu 100 bar można już uzyskać optymalny rozmiar kropli. Wpływ na to ma oczywiście również kształt prądownicy, która została opracowana przez Rosenbauera specjalnie dla systemu UHPS. Stosunkowo niskie ciśnienie 100 bar pozwala na zwiększenie podawanej ilości wody na minutę. Oba te czynniki prowadzą do znacznie wyższej skuteczności gaśniczej, a także do większego bezpieczeństwa dla strażaków podczas działań gaśniczych prowadzonych z pomocą systemu gaśniczego UHPS.
 • Wysoka energia kinetyczna
  Dzięki dużej ilości wody rzędu 38 l/min, system UHPS osiąga wysoką energię kinetyczną strumienia wody. Strumień może przeniknąć głęboko w gorące miejsca, podczas gdy w innych systemach niewielka ilość wody szybko rozprasza się w powietrzu lub wyparowuje. Ponadto ta wyższa energia kinetyczna powoduje większy zasięg rzutu, co zwiększa zasięg taktyczny i poziom bezpieczeństwa.
 • Najlepsza atomizacja
  Zamiast jeszcze bardziej zwiększać ciśnienie w systemie, Rosenbauer skoncentrował się na poprawie konstrukcji prądownicy: dzięki dokładnie dobranej prądownicy, woda w strumieniu jest bardzo drobno rozpylona, co zwiększa efektywny obszar chłodzenia. Wyższe ciśnienie lub jeszcze drobniejsza atomizacja przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ woda wyparowuje przed dotarciem do źródła ognia, przez co ogień nie gaśnie. Ciepło jest rozpraszane w wyniku całkowitej przemiany wody gaśniczej w parę wodną, w ten sposób unika się również ryzyka szkód wyrządzonych strumieniem wody.

Zastosowania systemów ultrawysokiego ciśnienia

 • System UHPS jest skuteczny przede wszystkim, jeśli jest stosowany podczas początkowej fazy pożaru. Typowe zastosowania to pożary pojazdów mechanicznych.

 

 • Zaletą ultrawysokociśnieniowych systemów UHPS są ich niewielkie wymiary i niska masa. System może być również umieszczony w kompaktowych pojazdach ratowniczych, którymi można szybciej dotrzeć do miejsca pożaru, nawet na wąskich lub nieprzejezdnych drogach.

Zalety systemu ultrawysokiego ciśnienia UHPS

 • Duży zasięg rzutu: gaszenie z bezpiecznej odległości (> 10 m)
 • Promień działania systemu - 70 m (wąż 60 m, zasięg rzutu 10 m)
 • Łatwe operowanie liną gaśniczą: waga około 7 kg przy pełnym napełnieniu węża wodą na długości 60 m
 • Idealne gaszenie źródła ognia: wydajność 38 l/min i ciśnienie 100 bar generują wyjątkowo wysoką energię kinetyczną pozwalającą strumieniowi wody na przenikanie płomieni aż do źródła ognia
 • Najlepszy efekt chłodzenia: najlepszy poziom rozpylenia wody gaśniczej w strumieniu
 • Ciągłe lub punktowe gaszenie: prąd wody można płynnie regulować między strumieniem zwartym a rozproszonym
 • Zintegrowany system pianowy i nasadka pianowa
 • Prosta obsługa systemu: po uruchomieniu system nie wymaga dodatkowej uwagi
 • UHPS można łatwo dodać do wyposażenia dowolnego pojazdu lub zamontować stacjonarnie