FOAMATIC E

Automatyczny system mieszania piany 

Piana z cyfrową precyzją

Automatyczny system dozowania środka pianotwórczego FOAMATIC E to system, który dostarcza największe ilości środka i opiera się na elektronicznym pomiarze natężenia przepływu. System ten zawsze porównuje ilość środka z ilością wody i szybkością dozowania, a zatem nie jest wrażliwy na zmienne lepkości. Regulacja stężeń dozowania: płynnie lub stopniowo System FOAMATIC E może być zintegrowany z pompami serii N110, N100 jak i R600

Cechy szczególne

 • Wysoka wydajność piany
 • Regulacja stężeń dozowania: płynnie lub stopniowo
 • Niezwykle precyzyjne dozowanie
 • Możliwość wyświetlania przepływu wody i środka pianotwórczego

Funkcja

Indukcyjny przepływomierz magnetyczny mierzy ilość podawanej wody. Stężenie dozowania środka pianotwórczego jest ustawiona przez operatora. Można to zrobić stopniowo lub bezstopniowo Magnetyczny indukcyjny przepływomierz mierzy ilość podawanej piany; elektronika następnie obliczyć ilość środka pianotwórczego, która należy dodać. Następnie odpowiednio sterowane zawory kulowe w przewodzie łączącym od strony tłocznej i ssawnej są odpowiednio sterowane. Elektronika stale kontroluje zawór kulowy, aby zapewnić prawidłowe stężenie dozowania. Woda napędowa, która przepływa od strony normalnego ciśnienia do strony ssania, wytwarza próżnię dla zasysania środka pianotwórczego Środek miesza się po stronie ssawnej pompy wody. Zarówno przepływ wody, jak i przepływ środka pianotwóczego mogą być wyświetlane na żądanie.

Dane techniczne

 • System dozowania środka pianotwórczego typu "wokół pompy"
 • Pomiar przepływu wody i środka pianotwóczego z MID (magnetyczny przepływomierz indukcyjny)
 • Elektryczne sterowanie zaworami kulowymi
 • Zakres pomiarowy wody od 150 do 11000 l/min dla N110, N100 lub 6000 l/min dla R600
 • Przepływ środka pianotwórczego od 15 do 600 l/min (przy lepkości 20cSt / 20°C) dla pompy N110, N100 lub do 450 l/min dla pompy R600
 • Selektywna regulacja stężeń dozowania: płynnie lub stopniowo
 • Zasilanie w środek pianotwórczy ze zbiornika pojazdu lub ze zbiornika zewnętrznego
 • Możliwość wyświetlania przepływu wody i środka pianotwórczego

Opcje

 • Regulacja stężeń dozowania: płynnie lub stopniowo
 • Możliwość wykorzystania dwóch różnych źródeł środka pianotwórczego (dwa zbiorniki na środek oraz możliwość zasysania z zewnątrz)
 • Konstrukcja obudowy ze stopu lekkiego i brązu (w zależności od materiału pompy)
 • Dwa rozmiary: FOAMATIC E z 600 l/min dla N110 N100, FOAMATC E z 450 l/min dla R600
 • Możliwość wyświetlania przepływu wody i środka pianotwórczego
APERÇU