RM24

Działko 

Działko gaśnicze sterowane manualnie

Działko RM24 jest kompaktowym, sterowanym manualnie działkiem gaśniczym o szerokim zakresie zastosowań. Może być zamontowane jako działko dachowe w większości samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo istnieje możliwość jego zastosowania jako całkowicie niezależnego od pojazdu, przy wykorzystaniu oddzielnej ramy transportowej. Dostępne są wersje jako działko wodne-pianowe z wydajnością do 3000 l/min lub jako działko proszkowe z wydajnością do 40 kg/s.

Cechy szczególne

 • Wygodna obsługa ręczna
 • Przydatność dla różnych środków gaśniczych
 • Możliwość montażu nasadki pianowej
 • Dysza proszkowa z ustawieniem wydajności

Wysoka wydajność

 • Do 3000 l/min przy 10 barach wody lub mieszanina wody i środka pianotwórczego
 • Do 40 kg/s jako działko proszkowe

Przydatność dla różnych środków gaśniczych

 • Woda
 • Mieszanina wodno-pianowa (niepienista)
 • CAFS
 • piana, z nasadą pianową (napowietrzanie)
 • Proszek

Najwyższa jakość piany

 • Odpowiednie dla większości różnorodnych środków pianotwórczych dzięki nasadzie pianowej ze zintegrowanymi płytkami napowietrzania
 • Zasięg rzutu > 50 m

Łatwa obsługa

 • Ergonomiczny, w pełni regulowany uchwyt
 • oddzielne blokowanie dla obrotu i pochylenia /wzniosu
APERÇU