RM15

Działko 

Elektronicznie sterowane działko

Model RM15 jest działkiem kompaktowym o bardzo szerokim zakresie zastosowań. Może być używane zarówno jako działko zderzakowe dla samochodów lotniskowych (ARFF), jak również jako główne działko gaśnicze dla samochodów miejskich. Zaprojektowane do podawania wody i środka pianotwórczego z wydajnością do1500 l/min oraz proszku gaśniczego z wydajnością do 20 kg/s.

Cechy charakterystyczne

 • Wysoka wydajność
 • Przydatność dla różnych środków gaśniczych
 • Doskonały zasięg rzutu
 • Najwyższa jakość piany
 • Niewielka szerokość

Wysoka wydajność

 • Do 2000 l/min przy 10 barach wody lub mieszaniny wodnopianowej
 • Do 1900 l/min przy 10 barach wody lub mieszaniny wodnopianowej a także 1,5 kg/s przy 14 barach groszku gaśniczego, przy zastosowaniu Rosenbauer ChemCore
 • 20 kg/s jako działko proszkowe

Doskonała jakość piany gaśniczej

 • Zasięg rzutu> 47 m
 • Liczba spienienia > 5:1
 • czas wykraplania > 135 s

 

 

Dopasowane do większości środków gaśniczych

 • Woda
 • mieszanina wody i środka pianotwórczego (bez napowietrzania)
 • CAFS
 • piana, z nasadą pianową (napowietrzanie)
 • Proszek

Doskonały zasięg rzutu

 • > 65 m dla wody
 • > 47 m dla piany napowietrzanej (z nasadką pianową) wg NFPA 414

Niewielka szerokość

Działko jest idealnym działkiem zderzakowym, dzięki swojej niewielkiej szerokości wynoszącej zaledwie 250 mm

Intuicyjna i prosta obsługa

 • STEROWANIE JEDNĄ RĘKĄ: wszystkie funkcje działka mogą być sterowane bezpośrednio przez joystick / uchwyt sterujący
 • PROPORCJONALNA KONTROLA SZYBKOŚCI RUCHU: odchylenie joysticka odpowiada szybkości ruchu działka
 • STEROWANIE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM: pozycja uchwytu sterującego odpowiada pozycji działka, nie jest wymagany kontakt wzrokowy z działkiem.
 • Programowalna pozycja spoczynkowa/transportowa i ataku działka
 • Możliwych jest wiele operacji na wieżę - na przykład wieżyczka może być obsługiwana oprócz joysticka również za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Funkcja automatycznej oscylacji

 • Umożliwia w pełni automatyczną pracę działka
 • Działko porusza się wzdłuż prostokąta, którego rozmiar i położenie jest dowolnie definiowane.

Opcje

 • Kamera na działku gaśniczym
 • Zdejmowana nasada pianowa
 • Integracja kamer tradycyjnej z noktowizyjną.
 • Chronione pod przykryciem
Absatz drucken
 • Nasada pianowa może zostać odłączona za pomocą szybkiego wypinania
 • Pełen zasięg rzutu i prąd rozproszony są osiągalne bez nasady pianowej
 • Pełna jakość piany przy wykorzystaniu nasady pianowej
Absatz drucken
APERÇU