kwiecieñ 1, 2020

Motopompy FOX 4 na zawodach sportowo-pożarniczych

Oprócz codziennych wyzwań, przed którymi stoją straże pożarne, takimi jak ćwiczenia, szkolenia i oczywiście działania ratowniczo-gaśnicze, istnieje również rygorystyczny proces selekcji w wielu organizacjach strażackich w różnych krajach.

Na początku sport pożarniczy miał na celu szkolić strażaków, głównie ochotników, z obsługi posiadanego sprzętu. Obecnie sport na stałe wpisał się w pożarniczy świat.

Na przestrzeni lat pojawiło się wiele organizacji sportowych oraz nowych dyscyplin. Kilka razy w roku strażacy podczas różnych imprez mogą ustanawiać nowe rekordy, a szczególnie emocjonujące są zmagania drużynowe. Obok Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów (CTIF) jedną z najbardziej znanych organizacji w tej dziedzinie jest Międzynarodowa Sportowa Federacji Strażaków i Ratowników „INTERFIRESPORTS”.

Ćwiczenie bojowe są bez wątpienia spektakularną częścią zawodów. Podobnie jak w rzeczywistych działaniach, wykorzystywany sprzęt ma tutaj ogromne znaczenie. „INTERFIRESPORTS” od wielu lat polega na motopompie FOX firmy Rosenbauer. Wymagany jest nie tylko wysoki poziom niezawodności, ale przede wszystkim drużyna potrzebuje motopompy, która może nadążyć za sportowcami pod względem wydajności, siły ssania i operacyjności. Właśnie w taki tryb rywalizacji wchodzi pompa FOX czwartej generacji.

I tak to działa

Podczas zawodów motopompa może być obsługiwana w pełni automatycznie. Oznacza to, że (po uprzednim aktywowaniu odpowiedniego trybu) w zależności od regulaminu zawodów, za naciśnięciem przycisku pompa uruchamia się, zasysa i reguluje do żądanego ciśnienia nominalnego w najkrótszym możliwym czasie.

Wymaga to opcjonalnego 5-przyciskowego panelu sterowania dla dodatkowych funkcji , który zwykle składa się z przycisków trybu treningowego i zawodów oraz wstępnego wyboru ciśnienia.

Automatyczne etapy w trybie zawodów:

  • Uruchomienie silnika;
  • Zasysanie;
  • Po zakończeniu zasysania prędkość jest automatycznie zwiększana;
  • W przypadku ograniczenia ciśnienia tłoczenia należy zmniejszyć prędkość potencjometrem lub uruchomić regulator ciśnienia pompy ze stałym ciśnieniem tłoczenia za pomocą przycisków wstępnego wyboru ciśnienia.

Zalety trybu zawodów:

  • Najlepsze możliwe i spójne wyniki dla wszystkich uczestników;
  • Zminimalizowane prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w wyniku uproszczonej obsługi;
  • Dodatkowe funkcje są zawsze dostępne i można je aktywować w dowolnym momencie.

Nowy zakup dla Republiki Czeskiej

Niedawno 15 motopomp FOX czwartej generacji zostało dostarczonych do Stowarzyszenia Straży Pożarnej w Czechach, które z kolei przekazało je do właściwych jednostek straży pożarnych. Ogromną zaletą jest to, że tryb zawodów w pompie jest zawsze pod ręką ze sprzętem i można go aktywować w dowolnym momencie za pomocą kombinacji klawiszy. Oznacza to, że straż pożarna ma nie tylko jedną z najlepszych i najmocniejszych motopomp strażackich dostępnych na rynku, ale także idealny sprzęt do zawodów pożarniczych.