październik 30, 2019

OŚWIADCZENIE

Firma BossFire nie współpracuje z Rosenbauer Polska sp. z o.o.

 

 DO: Wszystkich Zainteresowanych

Łomianki, 30.10.2019


OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

 

     My, Rosenbauer Polska Sp. z o.o., ul. Konarskiego 50, 05-092 Łomianki, niniejszym informujemy, iż firma BossFire Rafał Chudzik, ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice, NIP: 756-14-03-199, nie znajduje się w oficjalnym kanale dystrybucji firmy Rosenbauer.

     W związku z powyższym, nie możemy gwarantować zgodności produktów oferowanych przez firmę BossFire z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010r. z późn. zm., a tym samym posiadania przez nie ważnych świadectw dopuszczenia CNBOP-PIB, gwarancji producenta oraz dostępu do oryginalnych części zamiennych.

     Mając na uwadze brak możliwości potwierdzenia źródła pochodzenia produktów oraz daty ich produkcji Rosenbauer Polska Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wady materiałowe, jakościowe i procedury gwarancyjne oraz nie dokonuje wymian produktów zakupionych w firmie BossFire.

 

 

Z poważaniem,
 

Karolina Ochnio-Dąbrowska

Członek Zarządu