wrzesieñ 7, 2019

Elektryczny CFT w podróży po Niemczech.

Zwrotny, nowoczesny, innowacyjny - Rosenbauer CFT w trasie.

Czyny zamiast słów

Przekonaj się sam, zamiast tylko o tym czytać! Zgodnie z tym mottem Rosenbauer prezentuje CFT  w całej Europie, wszędzie tam, gdzie istnieje zainteresowanie wozem strażackim przyszłości. Na początku roku Rosenbauer wyjechał do Danii, Norwegii i Szwecji, a następnie w marcu do Niemiec. W końcu Berlińska Straż Pożarna przoduje w dziedzinie elektromobilności: jest to pierwsza na świecie straż pożarna, która przyjęła elektryczny pojazd pożarniczy (ELHF) oparty na CFT do regularnej służby. ELHF to projekt finansowany z berlińskiego programu na rzecz zrównoważonego rozwoju (BENE - grant BENE nr 1213-B4-N), który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nic więc dziwnego, że niedawna trasa po Niemczech - która z pewnością nie będzie ostatnią - rozpoczęła się w Berlinie, a ściślej w Rosenbauer Deutschland w Luckenwalde.

Spotkanie w Berlinie

Podczas prezentacji CFT w Luckenwalde i Berlinie przedstawiciele berlińskiej oraz innych straży pożarnych mieli okazję zapoznać się z nowym pojazdem i przetestować jego możliwości podczas jazdy. CFT zatrzymał się między innymi w Straży Pożarnej Schöneberg - gdzie jako jeden z trzech pojazdów pożarniczych, ma zostać poddany testom. Zainteresowanie pojazdem nie ograniczało się wyłącznie do przedstawicieli straży pożarnych. Wywarł on również ogromne zainteresowanie na dziennikarzach oraz reprezentantach Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW).

Pierwszy przystanek na trasie CFT po Niemczech zaowocował intensyfikacją partnerstwa innowacyjnego z berlińską strażą pożarną, która na przykład była odpowiedziana za rozwój technologii informatycznej i komunikacyjnej dla eLHF. Do końca 2020 r., zarówno pojazd testowy, jak i infrastruktura do jego ładowania będą gotowe do rozpoczęcia rocznej próby, począwszy od 2021 r., tak jak to zaplanowano.

Entuzjazm w Viersen

Drugim przystankiem na trasie po Niemczech był Hanower, gdzie pojazd zatrzymał się w lokalnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Tutaj zawodowi strażacy mogli spędzić dzień pracując z CFT, biorąc udział w prezentacjach, jadach próbnych oraz warsztatach.

Następnym przystankiem było Viersen, centrum obsługi klienta Rosenbauer w Nadrenii Północnej-Westfalii. Strażacy z okolic, w tym z Düsseldorfiu, zostali zaproszeni do zapoznania się z bliska z nowym pojazdem elektrycznym. Opinie były niezwykle pozytywne, a przedstawiciele zakładowych straży pożarnych podeszli entuzjastycznie do nowej koncepcji pojazdu pożarniczego.

Finał we Frankfurcie

Zanim CFT udał się do straży pożarnej we Frankfurcie nad Menem, będącej ostatnim przystankiem tournée, trzecim tygodniu trasy, zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli zawodowych straży pożarnych w Olpe w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Ostatnie dwa dni CFT spędził ostatnie dwa dni w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w dzielnicy Sachsenhausen, której obszar chroniony obejmuje również lotnisko. Testy odbywały się w strażackim ośrodku szkolenia, a ich uczestnikami byli przedstawiciele okolicznych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Po tegorocznych pierwszych trasach CFT przez Europę, podstawową kwestią jest przekonanie ogółu do nowatorskich rozwiązań. Jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby ta technologia przyszłości mogła osiągnąć swój przełom.