AQUAMATIC

Ciśnieniowy system dozowania 

Uniwersalne dozowanie do normalnego i wysokiego ciśnienia

AQUAMATIC to napędzana wodą dwutłokowa pompa z dozownikiem Venturiego na nasadach. dla każdej nasady można ustawić indywidualnie trzy różne stężenia dozowania Napęd wody jest samoregulujący, dzięki czemu zawsze dostarczana jest niezbędna ilość środka pianotwóczego System dozowania środka pianotwórczego o zrównoważonym ciśnieniu jest możliwy do wykorzystania zarówno w przypadku normalnego, jak i wysokiego ciśnienia. Pompka z podwójnym tłokiem jest dostępna w dwóch rozmiarach.

Cechy szczególne

 • Napędzany wodą gaśniczą - nie wymaga dodatkowej siły napędowej
 • Dozowanie na kilku nasadach pojedynczo lub jednocześnie
 • Prosta konstrukcja i obsługa - możliwość bez stosowania elektroniki

Funkcja

Układ dozowania środka z bezpośrednim wtryskiem składa się z napędzanej wodą pompki o podwójnym tłoku. Nie potrzeba dodatkowej energii napędowej Pompka z podwójnym tłokiem jest napędzana przez wodę gaśniczą i pompuje mieszankę wodno-pianową do nasad tłocznych. Woda ta jest doprowadzana z powrotem do zbiornika wody. Dozowniki VENTURIEGO na wszystkich nasadach dostosowują ilość środka pianotwórczego do odpowiedniej ilości wody. Stężenie dozowania może być regulowane na każdym dozowniku w trzech proporcjach. Jeśli dostępna jest wystarczająca ilość środka pianotwórczego, można wtedy jednocześnie obsługiwać więcej nasad. Systemy te mają własną pompkę na środek pianotwórczy, która może być również używana do napełniania zbiornika na środek. W zależności od stosowanej wody napędowej, system może być stosowany zarówno do normalnego, jak i wysokiego ciśnienia (tylko AQUAMATIC24).

Dane techniczne

 • System dozowania środka pianotwórczego z bezpośrednim wtryskiem
 • Napędzana wodą pompka z podwójnym tłokiem jako pompka z środka pianotwórczego
 • Zakres pomiarowy wody w zależności od zastosowanego dozownika (1 1/2": 100 do 400 l/min, 2": 200 do 800 l/min, 3": 600 do 2400 l/min)
 • Ilość dostarczonego środka pianotwórczego dla AQUAMATIC24: 24 l/min (dla normalnego i wysokiego ciśnienia)
 • Ilość dostarczonego środka pianotwórczego dla AQUAMATIC96: 96 l/min (dla normalnego i wysokiego ciśnienia)
 • 3 stężenia dozowania na każdy dozownik (0,5%, 1% i 3% dla ciśnienia normalnego, 1%, 3% i 6% dla wysokiego ciśnienia)
 • Zasilanie w środek pianotwórczy ze zbiornika pojazdu lub ze zbiornika zewnętrznego
 • Możliwe jest napełnianie zbiornika na środek pianotwórczy

Dozowanie

 • Dozowanie stopniowe: 0,5%, 1% i 3% przy normalnym ciśnieniu i 1%, 3% i 6% przy wysokim ciśnieniu (HP tylko z AQUAMATIC24)
 • Minimalna wydajność dozowania 1 l/min
 • Maksymalna wydajność: 24 l/min dla AQUAMATIC24 i 96 l/min dla AQUAMATIC96
 • Regulacja ilości dozowania na nasadach za pomocą dozowników Venturiego
 • Możliwość dozowania środka pod wysokim ciśnieniem za pomocą AQUAMATIC24

Dlatego:

 • Konwencjonalny atak pianą bez dodatkowego dozownika
 • Zachowanie ustawienia dozowania, niezależnie od ciśnienia i przepływu

Opcje

 • Wydajność środka pianotwórczego: AQUAMATIC24 z 24 l/min lub AQUAMATIC96 z 96 l/min
 • Możliwość wykorzystania dwóch różnych źródeł środka pianotwórczego (dwa zbiorniki na środek oraz możliwość zasysania z zewnątrz)
 • Możliwe jest napełnianie zbiornika na środek pianotwórczy z wykorzystaniem pompki na środek pianotwórczy
 • Możliwe do zastosowania zarówno w trybie normalnym, jak i pod wysokim ciśnieniem (przy użyciu AQUAMATIC24)
 • Nasada tłoczna pianowa
 • Dozowanie poprzez ręczną regulację na nasadach lub regulację prędkości dozowania za pomocą wyświetlacza
 • Różne dozowniki do różnych nasad

Łatwa obsługa

 • Nie ma potrzeby stosowania pompki zasysającej
 • Obsługa za pomocą przycisków LCS 2.0 lub wyświetlacza LCS 2.0 podobnego do działania pompy - najlepsza implementacja w pojazadach i pompach
 • Ustawienie prędkości dozowania ręcznie bezpośrednio na nasadzie lub elektro- pneumatycznie za pomocą wyświetlacza

Łatwa w utrzymaniu

 • Brak silnika napędowego pompy piany
 • Żadna elektronika nie jest konieczna
 • Brak punktów smarowania
APERÇU