RM25

Działko 

Działko sterowane elektronicznie

Elektornicznie sterowane działko gaśnicze RM25 dzięki swojej kompaktowej konstrukcji może być używane jako działko zderzakowe lub dachowe w pojazdach lotniskowych, przemysłowych oraz miejskich. Jest zaprojektowane do podawania wody lub środka pianotwórczego z wydajnością do 2.500 l/min oraz proszku gaśniczego z wydajnością do 40 kg/s.

Cechy charakterystyczne

 • Wysoka wydajność
 • Przydatność dla różnych środków gaśniczych
 • Doskonały zasięg rzutu
 • Najwyższa jakość piany
 • Kompaktowe wymiary

Wysoka wydajność

 • Standard: Do 2500 l/min przy 10 barach wody lub mieszaniny wodnopianowej
 • Maksymalnie: do 3000 l/min przy 10 barach wody lub mieszaniny wody i środka pianotwórczego
 • Do 40 kg/s jako działko proszkowe

Przydatność dla różnych środków gaśniczych

 • Woda
 • Mieszanina wodno-pianowa (niepienista)
 • CAFS
 • Piana, z nasadą pianową (napowietrzanie)
 • Proszek

Doskonały zasięg rzutu

 • ok. 70 m dla wody
 • ok. 50 m dla piany gaśniczej (w zależności od jakości piany)

Najwyższa jakość piany

Działko gaśnicze RM25 spełnia wszystkie wymagania NFPA 414

Kompaktowe wymiary

Ze względu na swój kształt i niewielkie rozmiary działko RM25 może funkcjonować jako działko dachowe lub zderzakowe.

Prosta i intuicyjna kontrola

STEROWANIE JEDNĄ RĘKĄ: wszystkie funkcje działka mogą być sterowane bezpośrednio przez joystick / uchwyt sterujący

PROPORCJONALNA KONTROLA SZYBKOŚCI RUCHU: odchylenie joysticka odpowiada szybkości ruchu działka

STEROWANIE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM: pozycja uchwytu sterującego odpowiada pozycji działka, nie jest wymagany kontakt wzrokowy z działkiem. Programowalna pozycja spoczynkowa/transportowa i ataku działka

Funkcja automatycznej oscylacji

Umożliwia w pełni automatyczną pracę działka Działko porusza się wzdłuż prostokąta, którego rozmiar i położenie jest dowolnie definiowane.

Dane techniczne

 • Zakres obrotu: standardowo 270°, max. 330°
 • Kąt pochylenia: max. -17° aż do +70° (max. + 80°)
 • Detekcja położenia bezwzględnego przez potencjometr
APERÇU