Prywatność

Deklaracja ochrony danych Rosenbauer International AG

Wprowadzenie

Ten dokument informuje o naszej polityce ochrony danych, sposobie postępowania z danymi oraz o tym, jak możesz wpływać na gromadzenie danych.

Ochrona Twojej prywatności i Twoich prywatnych danych jest dla nas bardzo ważna. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe zgodnie z treścią niniejszej deklaracji ochrony danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dane osobiste

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Obejmuje to wszystkie informacje o Twojej tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Informacje, które nie mogą być powiązane z Twoją tożsamością, nie są jednak uważane za dane osobowe.

Zasadniczo możesz korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości i bez podawania danych osobowych, chyba że prześlesz nam zapytanie za pomocą dostarczonego formularza kontaktowego. W takim przypadku wykorzystamy dane osobowe, które przesyłasz wyłącznie do przetwarzania tych żądań. Nie będziemy przekazywać tych danych osobom trzecim, za opłatą lub bezpłatnie. W razie potrzeby, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych do podmiotów zależnych Rosenbauer International AG w celu dalszego przetwarzania. Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały dostarczone i zgodnie z prawem.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz, wypełniając formularze na naszej stronie internetowej. Obecnie korzystamy z takich formularzy w związku z ofertami na naszej stronie internetowej, a mianowicie „Newsletter”, „Relacje inwestorskie w serwisie informacyjnym”, „Wniosek o kontakt” i „Zapytanie o produkt”. Będziemy przechowywać i przetwarzać gromadzone przez nas dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) w celu przeprowadzenia zapytania, aw niektórych przypadkach do celów marketingowych, badań rynku, obsługi posprzedażnej, statystyk sprzedaży i do ogólnej sieci. Podając te dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji o produktach drogą elektroniczną i kontaktowanie się telefonicznie w celach marketingowych.

Nie będziemy zbierać od Ciebie żadnych dalszych danych osobowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Twoje dane zostaną przekazane firmom należącym do grupy lub stronom trzecim tylko w razie potrzeby w celu przetworzenia zapytania, spełnienia wyżej wymienionych celów lub pod warunkiem udzielenia odpowiedniej zgody. W przypadku zapytań o produkt dane zostaną przekazane odpowiedzialnemu partnerowi handlowemu, który następnie odpowie na Twoje zapytanie. Jeśli konieczne jest przesłanie danych za granicę, będziemy umownie zobowiązać odbiorców do zachowania poufności danych i wykorzystywania ich tylko w określonym celu.

Automatyczne podejmowanie decyzji (Pprofiling) w oparciu o Twoje dane osobowe nie odbywa się w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, art. 6 par. 1 a) Wskaźnik PKB służy jako podstawa prawna przetwarzania danych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy lub w ramach relacji z tobą, takich jak umowa, art. 6 par. 1 b) PKBR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych. O ile przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 par. 1 c) PKBR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych.

Jako podstawa prawna przetwarzania danych, art. 6 par. 1 f) GDPR nadal obowiązuje, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a twoje interesy, podstawowe prawa i wolności nie wymagają ochrony danych osobowych.

W kontekście tej deklaracji ochrony danych zawsze odwołujemy się do podstawy prawnej, na której opieramy przetwarzanie danych osobowych.

Usuwanie danych i czas przechowywania

Zawsze usuwamy lub blokujemy Twoje dane osobowe, jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać. Jednakże możemy również przechowywać dane, jeśli podlegają wymogom prawnym, na przykład w odniesieniu do prawnych obowiązków przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuniemy lub zablokujemy Twoje dane osobowe po zakończeniu odpowiednich specyfikacji.

Masz również prawo poprosić nas o poprawienie lub usunięcie danych związanych z Tobą, które są nieprawidłowe i sprzeciwić się dalszemu używaniu Twoich danych.

W dowolnym momencie możesz również wyrazić sprzeciw wobec korzystania przez nas z Twoich danych w celach marketingowych, w szczególności wysyłania ogłoszeń elektronicznych lub połączeń w celach marketingowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, wyślij e-mail na adres: office@rosenbauer.com.

Korzystanie z naszej strony głównej

Informacje o twoim komputerze

Za każdym razem, gdy uzyskasz dostęp do naszej strony głównej, zbieramy następujące informacje o Twoim komputerze: adres IP twojego komputera, żądanie z przeglądarki i czas tego żądania. Ponadto status i ilość przesyłanych danych są rejestrowane w ramach tego żądania. Gromadzimy również informacje o produktach i wersjach przeglądarki i systemu operacyjnego używanego komputera. Rejestrujemy również stronę internetową, z której uzyskano dostęp do oferty online. Adres IP twojego komputera jest przechowywany tylko na czas korzystania z oferty online, a następnie jest usuwany lub anonimizowany przez skrócenie go. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas. Używamy tych danych do działania naszej strony głównej, w szczególności do wykrywania i eliminowania błędów, do określania wykorzystania serwera WWW oraz do wprowadzania poprawek lub ulepszeń. Nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych jest również spełnione w przypadku tych działań zgodnie z art. 6 par. 1 f) PKBR.

Korzystanie z plików cookie i Google Analytics

W przypadku naszych ofert internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych plików „cookie”, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak anonimizacja IP zostanie aktywowana na tej stronie, Google skróci wcześniej Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz do udostępniania operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz odmówić przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji można znaleźć na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że kod „anonymizeIp ();” został dodany do naszej oferty online Google Analytics, aby adresy IP były anonimowe, dzięki czemu ostatni oktet zostanie usunięty.

Uważamy, że ze względu na podjęte środki ochronne (anonimizacja i możliwość sprzeciwu) przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej oferty online należy uznać za uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 f) PKBR.

Portal wnioskodawcy

Oferujemy możliwość bezpośredniego ubiegania się o pracę w Rosenbauer International AG za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych w przypadku aplikacji

Wszystkie dane osobowe z aplikacji i wszystkie załączniki dostarczone w aplikacji będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez nas i nasze spółki zależne do celów procedury selekcji wnioskodawcy i statystyk wewnętrznych. Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dane są przechowywane na serwerze Rosenbauer International AG w Austrii.

Możemy również przesłać informacje do działu lub oddziału, który nie znajduje się w kraju, w którym początkowo byłeś zainteresowany stanowiskiem. Tylko osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie i wybrani menedżerowie Rosenbauer International AG mają dostęp do Twoich danych. Twoje informacje będą przetwarzane w ścisłej tajemnicy. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim poza Rosenbauer International AG.

Przechowywanie aplikacji

Przechowujemy Twoje dane osobowe w naszym systemie, aby móc przypisać ewentualne zapytania i, jeśli to konieczne, skontaktować się z poprzednimi kandydatami w przypadku nowych wakatów. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w przyszłości i zażądać aktualizacji lub korekty, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Prosimy o poinformowanie nas w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres jobalarm@rosenbauer.com.

Jeśli zgłoszenie nie powiedzie się, dobrowolnie dostarczone dane aplikacyjne wnioskodawcy mogą być przechowywane w pliku do dwóch lat od daty odrzucenia listu z datą. Jeśli wnioskodawca nie wyrazi zgody na przechowywanie danych, wspomniane dokumenty zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po zakończeniu wniosku, o ile nie ma dalszych uzasadnionych interesów przeciwko usunięciu. Takie uzasadnione interesy w tym sensie to na przykład obowiązki dowodowe w postępowaniu zgodnie z ustawą o równym traktowaniu (GLBG § 15). W przypadku wniosku bez odniesienia do reklamowanej pozycji (niezamówiona aplikacja) wniosek jest przechowywany tak długo, jak długo istnieje możliwość, że wniosek może być interesujący, ale przez maksymalnie 2 lata. Masz możliwość zażądania usunięcia aplikacji w dowolnym momencie, nawet przed upływem zamierzonych okresów przechowywania. W przypadku pomyślnego zgłoszenia przesłane dane będą przechowywane w celu przetworzenia stosunku pracy zgodnie z prawem wymagania. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną przechowywania danych wnioskodawcy jest zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 a) GDPR.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że informacje, które podajesz, są wykonywane dobrowolnie w ramach Twojej aplikacji.

Komunikacja z Rosenbauerem

Możesz skontaktować się z nami na różne sposoby, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem różnych kanałów mediów społecznościowych. Z przyjemnością będziemy regularnie informować Cię pocztą elektroniczną o naszym biuletynie i serwisie informacyjnym.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, wymagane będą dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Zbieramy i wykorzystujemy dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub prośbę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 a) GDPR. Po zajęciu się tą sprawą dane będą początkowo przechowywane w przypadku jakichkolwiek zapytań. W dowolnym momencie można zażądać usunięcia danych, w przeciwnym razie usunięcie nastąpi po całkowitym rozstrzygnięciu sprawy; prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone w każdym przypadku.

Kanały mediów społecznościowych

Na naszej stronie znajdziesz linki do sieci społecznościowych. Linki można rozpoznać po logo odpowiedniego dostawcy.

Kliknięcie linku otwiera odpowiednie strony mediów społecznościowych, do których niniejsza deklaracja ochrony danych nie ma zastosowania. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących tam przepisów można znaleźć w oświadczeniach dotyczących ochrony danych poszczególnych dostawców; znajdziesz je na przykład pod:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odpowiednim dostawcom przed kliknięciem odpowiednich linków. Dostęp do połączonej strony jest również podstawą przetwarzania danych przez Twojego dostawcę.

Newsletter / serwis informacyjny

Gdy zarejestrujesz się w naszym biuletynie / serwisie informacyjnym, Twój adres e-mail zostanie wykorzystany w celach marketingowych. Jeśli wymagane jest również zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, odpowiednie dane służą jako zwrot grzecznościowy w biuletynie. Te dane nie są łączone z innymi danymi.

Po zapisaniu się do newslettera będziesz otrzymywać regularne informacje na temat wybranych tematów i na specjalne okazje pocztą elektroniczną. E-maile mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane w oparciu o Twoje informacje. Cofnięcie zgody również automatycznie prowadzi do anulowania biuletynów i / lub usług informacyjnych.

O ile nie udzieliłeś nam pisemnej zgody, stosujemy tzw. Procedurę podwójnej zgody na rejestrację w naszym biuletynie / serwisie informacyjnym; innymi słowy, wyślemy Ci biuletyn wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli wcześniej wyraźnie potwierdziłeś, że powinniśmy aktywować usługę biuletynu. Następnie wyślemy Ci e-mail z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać nasz biuletyn, klikając link zawarty w tym e-mailu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 a) GDPR, jeśli wyraźnie zarejestrowałeś się w serwisie newsletter / info. W ramach wymogów prawnych może się również zdarzyć, że otrzymasz nasz newsletter / serwis informacyjny bez wyraźnej zgody, ponieważ zamówiłeś u nas towary lub usługi, otrzymaliśmy w tym zakresie Twój adres e-mail i nie sprzeciwiłeś się otrzymaniu informacje pocztą elektroniczną. W tym przypadku nasz uzasadniony interes w przesyłaniu korespondencji bezpośredniej zgodnie z art. 6 par. 1 f) PKBR należy uznać za podstawę prawną.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas biuletynów ani usług informacyjnych, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu, nie ponosząc żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Wystarczy skorzystać z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdym biuletynie / serwisie informacyjnym lub wysłać wiadomość w formie tekstowej do nas lub naszego inspektora ochrony danych (np. E-mail, faks, list).

Jakie informacje zbieramy iw jakim celu?

Adresy e-mail

Jeśli podasz nam swój adres e-mail, skontaktujemy się z Tobą przez e-mail. Nie przekażemy Twojego adresu e-mail osobom trzecim spoza Grupy Rosenbauer. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości e-mail, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Gdy wysyłasz do nas wiadomość e-mail, dane osobowe mogą być przesyłane automatycznie, w zależności od ustawień Twojego programu pocztowego. Traktujemy to również z zachowaniem poufności. Aby świadczyć żądane usługi, może być konieczne przesłanie danych osobom trzecim (np. Partnerom wysyłkowym). Jednak odbywa się to tylko za Twoją wyraźną zgodą.

Zamówienia i rejestracja wydarzeń

Nasza oferta online zawiera formularze zamówień i rejestracji (np. Fanshop), które można wypełnić, aby uzyskać informacje, produkty i usługi. Formularze te mogą również gromadzić informacje finansowe, takie jak konto bankowe lub numer karty kredytowej. Wykorzystamy dane finansowe przekazane nam w ten sposób wyłącznie do wystawienia faktury i płatności procesowej za określoną transakcję. Podstawę prawną stanowi art. 6 par. 1 b) PKBR; przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy z Tobą.

Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji umowy. Ponadto będziemy przechowywać te dane w celu wypełnienia zobowiązań po zawarciu umowy oraz na podstawie okresów przechowywania danych w celach handlowych i podatkowych w przewidzianym prawem okresie. Z reguły okres przechowywania wynosi dziesięć lat do końca danego roku kalendarzowego.

Ankiety online

Nasze ankiety mogą pytać o informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy lub branża. Jeśli informacje kontaktowe zostaną zebrane w ankiecie, użyjemy ich wyłącznie do przesłania dalszych informacji, jeśli wyraźnie udzieliłeś nam na to zgody w kontekście ankiety. Tutaj również masz możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie. Możesz sam zdecydować, jakie informacje przekazujesz nam w kontekście ankiet online. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 par. 1 a) GDPR.


Dodatkowe informacje

Ochrona danych w całej Grupie Rosenbauer

Jako firma globalna prowadzimy wiele stron internetowych na całym świecie. Dlatego informacje przesyłane za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych w dowolnym kraju mogą być przesyłane elektronicznie na serwer tych stron w innym kraju. Grupa Rosenbauer chroni Twoje dane na całym świecie, poddając wszystkie usługi online standardom i wewnętrznym wytycznym opisanym tutaj.

Linki do innych stron internetowych

Nasze oferty online zawierają linki do stron internetowych innych dostawców. Nie mamy wpływu na to, czy ci dostawcy przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony danych ani za zawartość innych stron internetowych. Dlatego zalecamy, abyś również poinformował się o odpowiedniej deklaracji ochrony danych na innych stronach internetowych.

Wykorzystanie danych kontaktowych

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych jest niniejszym wyraźnie zabronione. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych informacji marketingowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości spamowych.

Twoje prawa

Masz szerokie prawa dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych. Przede wszystkim masz pełne prawo do informacji i możesz poprosić o korektę i / lub usunięcie lub zablokowanie swoich danych osobowych, jeśli to konieczne. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania i mieć prawo do sprzeciwu. Masz również prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazałeś. Jeśli chcesz dochodzić swoich praw i / lub uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, skontaktuj się z nami lub naszym koordynatorem ochrony danych / inspektorem ochrony danych.

Po wyrażeniu zgody można ją swobodnie odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzanego na podstawie zgody do odwołania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na zgodzie, ale na innej podstawie prawnej, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu danych. Twój sprzeciw doprowadzi do przeglądu i, jeśli to konieczne, zakończenia przetwarzania danych. Zostaniesz poinformowany o wynikach przeglądu i - jeśli mimo to przetwarzanie danych będzie kontynuowane - przekażemy Ci bardziej szczegółowe informacje, dlaczego przetwarzanie danych jest dozwolone.

Jeśli uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą deklaracją ochrony danych lub obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możesz złożyć skargę do naszego koordynatora ochrony danych / inspektora ochrony danych. Koordynator ochrony danych / inspektor ochrony danych zbada sprawę i poinformuje o wyniku egzaminu. Masz również prawo odwołania się do organu nadzorczego.

Na żądanie poinformujemy Cię, czy i jakie dane osobowe o Tobie przechowaliśmy. Masz prawo odwołać swoją zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie z przyszłym skutkiem wobec Rosenbauer International AG pocztą elektroniczną na adres dataprivacy@rosenbauer.com. W szczególności możesz w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie biuletynu / usługi informacyjnej.

Zmiana deklaracji ochrony danych

Status deklaracji ochrony danych jest wskazany w podanym terminie (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej deklaracji ochrony danych w dowolnym momencie z przyszłym skutkiem. Aktualną wersję można pobrać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Odwiedzaj regularnie naszą stronę internetową i zapoznaj się z obowiązującą deklaracją ochrony danych.

aktualizowano: maj 2018 r