Prądownice, działka gaśnicze

Maksymalny efekt gaśniczy. Minimalne zużycie wody

Rosenbauer oferuje różne modele prądownic i działek gaśniczych. SELECT FLOW umożliwia ręczną regulację wydajności przepływu wody. W modelu PRO JET możliwe są jednoczesne podawanie prądu zwartego i rozproszonego. NEPIRO łączy w sobie technologię wysokociśnieniową i prądownicę pożarniczą, dzięki czemu możliwe jest szczególnie dokładne rozpylenie wody.

Cechy charakterystyczne

  • Maksymalny efekt gaśniczy
  • Minimalne zużycie wody
  • Zaawansowana technologia

RTE FX

Nowy

Bezpiezna i skuteczna w każdej akcji.

mehr

PRO JET

Strumień łączony (równocześnie zwarty i rozproszony)

mehr

Działko RB 6

Feuerwehr Monitor kompakt & leicht - Rosenbauer

Kompaktowe i lekkie

mehr

SELECT FLOW

Stahlrohre mit Hohlstrahldüse - Rosenbauer

Maksymalny efekt. Minimalne zużycie.

mehr

NEPIRO

Strahlrohre mit minimalem Wasserverbrauch - Rosenbauer

Prądownica wysokociśnieniowa

mehr

Działko gaśnicze POWER STREAM

Feuerwehr Monitor mit maximalem Durchfluss - Rosenbauer

Maksymalny przepływ

mehr

Prądownice i prądownice wysokociśnieniowe

Prądownice

W dyszach woda jest podawana przez dyszę w kształcie pierścienia, przez co wytwarzany jest wydrążony strumień wody. W przeciwieństwie do kombinowanych prądownic, przepływ wody nie jest przerywany przy zmianie ze strumienia zwartego w rozproszony. Strumień zwarty z prądownicy jest bardziej stabilny, ponieważ nie wykrapla się szybko. Skutkuje to dużym zasięgiem rzutu strumienia. Zwykle kształty strumienia gaśniczego i wydajności są płynnie regulowane. Strumień wody jest kształtowany za pomocą obrotowej turbinki. Powoduje to powstanie bardzo małych kropelek, które maksymalizują efekt gaśniczy

 

Prądownice wysokociśnieniowe

Prądownice wysokociśnieniowe charakteryzują się ciśnieniem wylotowym do 40 bar Dzięki takiemu wysokiemu ciśnieniu uzyskuje się silne rozdrobnienie strumienia wody, co powoduje wysoką absorpcję ciepła. Ze względu na duże siły odrzutu są one zaprojektowane w kształcie pistoletu do obsługi oburęcznej.

Kształty strumienia gaśniczego

Strumień zwarty

  • Duży zasięg rzutu, umożliwiający pracę z bezpiecznej odległości
  • Duża energia kinetyczna w celu eliminacji ognisk pożaru i żarzących się miejsc

Strumień rozproszony

  • Zwiększone chłodzenie powierzchniowe w porównaniu z prądem zwartym
  • Zwykle powoduje mniejsze zniszczenia wodą w porównaniu ze strumieniem zwartym
  • Może być stosowany przy działaniach z mniejszej odległości w systemach wysokiego i niskiego napięcia

Kurtyna wodna

  • Najdrobniejsze krople wody i szeroki kąt podawania tworzą szeroki parasol wodny
  • Chroni strażaków przed promieniowaniem cieplnym