Rosenbauer Polska sp. z o.o. (dalej nazywany Rosenbauer) regularnie analizuje i aktualizuje informacje na tej stronie internetowej. Niemniej jednak Rosenbauer prosi o zrozumienie wszelkich niezamierzonych i przypadkowych błędów.

Pomimo największej troski dołożonej przez Rosenbauer, nie udziela się żadnych gwarancji na poprawność i kompletność treści. Informacje mogą być zmieniane, usuwane lub uzupełniane natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia. Nie gwarantuje się kompletności, dokładności, aktualności i dostępności.

Rosenbauer odrzuca wszelką odpowiedzialność za nieprawidłowe lub brakujące informacje na stronie internetowej. Dlatego wszystkie decyzje oparte na informacjach zawartych na stronie internetowej Rosenbauer są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. W szczególności Rosenbauer nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osiąganych za pomocą linków.

Żadna z informacji podanych na stronie internetowej Rosenbauer nie stanowi ani nie powinna stanowić wezwania do zakupu lub handlu akcjami Rosenbauer. Tam, gdzie na stronie internetowej Rosenbauer zamieszczane są oświadczenia dotyczące przyszłości, są one oparte na przekonaniach i szacunkach kierownictwa firmy Rosenbauer i podlegają ryzyku i niepewności. Rosenbauer nie ma obowiązku aktualizowania takich oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszelka odpowiedzialność związana z takimi oświadczeniami jest wyraźnie wyłączona.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej lub w powiązanych dokumentach nie mają charakteru prawnie wiążącego, lecz jedynie informacyjny.

Powielanie, dystrybucja, reprodukcja, przesyłanie, pobieranie, drukowanie, przechowywanie i inne rodzaje wykorzystywania informacji na tej stronie są wyraźnie dozwolone do użytku osobistego i informacyjnego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji, dostępnych bezpośrednio lub pośrednio ze strony internetowej Rosenbauer, wykraczające poza sferę osobistą, wymaga wyraźnej uprzedniej zgody Rosenbauer.

Prawo austriackie obejmuje wszystkie kwestie prawne związane ze stroną internetową Grupy Rosenbauer.